#USA Iechyd: Mae America's Healthiest a'r Wladwriaeth Fwyaf Iach yn cael eu Cyfrif!

| Rhagfyr 29, 2017 | 0 Sylwadau

Yn ôl yr adroddiad newydd gan United Health Foundation, er gwaethaf llawer o ymdrechion a wnaed i nodi gwahaniaethau iechyd ar draws yr Unol Daleithiau, mae rhai taleithiau yn hynod iachach na'r lleill. Wel, pam na ddylai fod? Pan mae gennym wefannau fel Dealslands lle gall pobl ddod o hyd i gwponau unigryw i brynu'r atchwanegiadau iechyd o ansawdd premiwm ar gyfradd fforddiadwy, yna mae'n ymddangos bod y senario yn eithaf positif. Ond efallai na fydd y taleithiau nad ydyn nhw'n gallu cyrraedd y graddau uchaf yn ystyried ffeithiau mor anhygoel eto. Ac, yn sicr mae angen iddyn nhw ddeall difrifoldeb y mater yn fuan!

Am wybod pa wladwriaethau sy'n cael eu rhestru ar y brig? Wel, Massachusetts, Vermont, Hawaii, Utah, a Connecticut yw'r pum talaith iachaf hynny! Fodd bynnag, West Virginia, Alabama, Louisiana, Arkansas, a Mississippi yw'r rhai lleiaf iach yn Safleoedd Iechyd America.

Ar ben hynny, mae'r safleoedd wedi ystyried amrywiaeth o ffactorau iechyd gan ddechrau o gyfraddau clefydau heintus, anweithgarwch corfforol, gordewdra i farwolaethau babanod, ysmygu, argaeledd darparwyr gofal iechyd, lefelau llygredd a beth i beidio!

Mae'n newyddion hapus i drigolion Massachusetts am y tro cyntaf gan iddi gael ei henwi fel gwladwriaeth iach wrth ddod â theyrnasiad pum mlynedd Hawaii i ben. Mae talaith y Bae yn llwyddo i ennill yr anrhydedd yn rhannol gan fod ganddi’r ganran isaf o bobl heb yswiriant gyda’r gwerth mor llai â dim ond 2.7% o gyfanswm y boblogaeth. Hefyd, dau ffactor arall a ychwanegodd at y canlyniad hwn yw bod ganddo ordewdra isel a'r nifer uchaf o ddarparwyr iechyd meddwl.

Wel, cafodd Mississippi a Louisiana rengoedd swyddi 49th a 50th yn y drefn honno oherwydd rhai o'r heriau iechyd mawr a geir yno ynghyd â lefel uchel o ysmygu, gordewdra, a phlant tlawd. Ymhellach, ychwanegodd Dr. Georges Benjamin, cyfarwyddwr gweithredol Cymdeithas Iechyd Cyhoeddus America, “Rydym yn methu yn ein tasg sylfaenol i fod yn genedl iachach”.

Er bod adroddiad America's Health Rankings wedi bod yn dadansoddi'r safonau iechyd ers blynyddoedd 28 hir, sylwir am y tro cyntaf bod iechyd y genedl yn gwaethygu'n gyffredinol !!

Nodwyd, ers 2015, bod nifer y marwolaethau anaeddfed sydd yn sylweddol cyn oed 75 wedi cynyddu 3%. Mae'r gyfradd uwch yn ganlyniad i'r nifer aruthrol o farwolaethau cyffuriau sydd bellach 7% yn fwy na'r cyfnod hwnnw o amser ac mae'r rheswm arall yn gorwedd yn y nifer cynyddol o farwolaethau cardiofasgwlaidd sydd â gwelliant 2%. Mae'r canlyniad hwn sy'n dirywio'n ystadegol wedi gadael safle UDA yn safle 27th o ran disgwyliad oes o'i gymharu â 35 gwledydd eraill.

Mae Benjamin yn eithaf rhwystredig o weld y niferoedd hyn a dywedodd ymhellach, er gwaethaf cymaint o arian y mae'r UDA yn ei wario ar ofal iechyd na chenhedloedd eraill o hyd, mae'r gyfradd marwolaeth yn cynyddu ar raddfa frawychus.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, US

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *