#HumanRights: #DemocraticRepublicofCongo, #Nigeria a #Tibet

| Ionawr 19, 2018 | 0 Sylwadau

Mae ASEau wedi galw am etholiadau yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, yn condemnio trais yn Nigeria ac yn annog Tsieina i ryddhau gweithredwyr hawliau dynol.

Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo: Rhaid i'r Llywodraeth gynnal etholiadau ar 23 Rhagfyr 2018

Mae Senedd Ewrop yn gresynu nad oedd Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (DRC) yn cynnal etholiadau erbyn y dyddiad cau 2017 ac yn galw ar ei Arlywydd Joseph Kabila, a'i lywodraeth i warantu cynnal etholiadau arlywyddol a deddfwriaethol ar 23 Rhagfyr 2018. Maent yn ychwanegu y dylai unrhyw gyfraniad yr UE i'r broses etholiadol fod yn amodol ar fesurau concrid y llywodraeth sy'n dangos yr ewyllys wleidyddol i gynnal yr etholiadau ym mis Rhagfyr 2018, gan gynnwys cyhoeddi cyllideb etholiadol realistig.

Mae ASEau'n gofyn i awdurdodau Congoleseidd ryddhau pob carcharor cydwybod a chynnal ymchwiliad annibynnol i wrthdrawiad treisgar arddangosiadau Rhagfyr 2017. Mae Senedd Ewrop hefyd yn annog y Llys Troseddol Ryngwladol a'r Cenhedloedd Unedig i ymchwilio i'r honiadau a gyflwynwyd gan y Ffederasiwn Rhyngwladol ar gyfer Hawliau Dynol (FIDH), sy'n dweud bod heddluoedd diogelwch Congolese a milwyriaethau â chefnogaeth y llywodraeth yn cyflawni troseddau yn erbyn dynoliaeth yn nhalaith Kasai, lle mae 40 mae safleoedd bedd mawr wedi eu darganfod. Er mwyn mynd i'r afael â'r epidemig cynyddol o golera yn y DRC, mae ASE yn gofyn i'r UE a'i aelod-wladwriaethau gynyddu cymorth ariannol a dyngarol trwy sefydliadau dibynadwy.

Mae'n rhaid i lywodraeth Nigeria gamu i fyny ymdrechion diogelwch

Mae Senedd Ewrop yn mynegi pryder mawr ynglŷn â'r sefyllfa ddiogelwch yn Nigeria. Mae ASEau yn galw ar Lywydd Muhammadu Buhari a'i lywodraeth i:

  • Ymdrin â'r trais cynyddol ethnig rhwng cymunedau bugeiliol a ffermwyr trwy gyd-drafod fframwaith polisi cenedlaethol sy'n gwarchod buddiannau'r ddau grŵp;
  • cynyddu'r ymdrechion i atal yr ymosodiadau yn erbyn Cristnogion a Mwslemiaid;
  • darparu cefnogaeth seicogymdeithasol i ddioddefwyr radicalization Boko Haram;
  • diwygio lluoedd diogelwch y wladwriaeth Nigeria ac ymchwilio i gamdriniaeth a wneir gan swyddogion diogelwch, megis lladdiadau allanol, tortaith a arestiadau mympwyol, a;
  • gweithredu moratoriwm ar y gosb eithaf, gyda'r bwriad o'i ddiddymu.

At hynny, mae ASEau yn gofyn i Gomisiwn yr UE a'r Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd fonitro ailintegreiddio ymddeoliadau Nigeria o Libya, gan sicrhau bod arian yr UE yn cael ei wario'n effeithiol a sicrhau bod Senedd Ewrop yn gwybod am y mesurau ailintegreiddio.

Rhaid i Tsieina ryddhau gweithredwyr hawliau dynol

Rhaid i lywodraeth Tsieineaidd ryddhau blogger Wu Gan, gweithredwr democratiaeth Lee Ming-che, hawliau ieithyddol Tibetaidd yn dadlau Tashi Wangchuk, myned Tibetan Choekyi, a phawb sy'n cael eu cadw am eu gwaith hawliau dynol, yn dweud ASEau. Hyd nes y byddant yn cael eu rhyddhau, byddant yn ychwanegu, ni ddylai fod yn destun artaith neu driniaeth wael a rhaid iddynt gael mynediad at deulu a chyfreithwyr o'u dewis.

Mae ASEau yn galw am ymchwiliad i honiadau bod interrogators wedi defnyddio artaith i orfodi cyfraith cyfreithiwr hawliau dynol Xie Yang, a gafodd ei euogfarnu ar 26 Rhagfyr 2017 ond eithrwyd o gosbau troseddol ar ôl pledio'n euog i gostau israddio.

Mae ASEau yn mynegi pryder y bydd mabwysiadu cyfreithiau diogelwch yn Tsieina yn effeithio ar leiafrifoedd, yn enwedig y Gyfraith Gwrthderfysgaeth, a allai arwain at gosbi mynegiant diwylliant a Bwdhaeth Tibet, a'r Gyfraith Rheoli Cyrff Anllywodraethol Tramor, sy'n gosod grwpiau hawliau dynol dan reolaeth y llywodraeth. Mae Senedd Ewrop yn gwahodd Uwch Gynrychiolydd Mogherini ac aelod-wladwriaethau'r UE i fabwysiadu casgliadau'r Cyngor Materion Tramor ar Tsieina, a fyddai'n rhwymo aelod-wladwriaethau'r UE a sefydliadau i ymagwedd gyffredin tuag at hawliau dynol yn Tsieina, gan osgoi mentrau neu weithredoedd unochrog a allai danseilio'r effeithiolrwydd gweithredu'r UE.

Cymeradwywyd y tri phenderfyniad gan sioe o law ar ddydd Iau (18 Ionawr).

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, Nigeria, Tibet

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *