Cysylltu â ni

Brexit

Bydd Prydain yn waeth ei byd ym mhob senario #Brexit, dywed dadansoddiad y llywodraeth - #BuzzFeed

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bydd Prydain yn waeth ei byd ar ôl Brexit ym mhob senario a archwiliwyd, yn ôl dadansoddiad a luniwyd gan swyddogion Prydain, mae BuzzFeed News wedi adrodd, ysgrifennu Kanishka Singh a Guy Faulconbridge.

Mae disgwyl i Brydain adael yr UE ar 29 Mawrth 2019, ond mae rhaniadau dwfn y tu mewn i lywodraeth a phlaid y Prif Weinidog Theresa May ynglŷn â pha fath o berthynas ddylai gymryd lle blynyddoedd aelodaeth 46.

Y dadansoddiad, dan y teitl Dadansoddiad Ymadael yr UE - Briffio Traws Whitehall ac wedi dyddio Ionawr 2018, edrych ar dri senario Brexit posib, adroddodd BuzzFeed.

Os gall Prydain daro cytundeb masnach rydd cynhwysfawr gyda’r UE, bydd y twf dros y blynyddoedd 15 nesaf 5% yn is na’r rhagolygon cyfredol, rhagwelodd y dadansoddiad.

O dan sefyllfa “dim bargen” lle mae Prydain yn dychwelyd i reolau Sefydliad Masnach y Byd, bydd twf y Deyrnas Unedig yn cael ei leihau 8% dros yr un cyfnod.

Os gall mis Mai drafod mynediad parhaus i'r farchnad sengl trwy aelodaeth yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, bydd twf tymor hir 2% yn is, dangosodd y dadansoddiad.

Byddai pob sector o'r economi yn cael effaith negyddol ym mhob un o'r tri senario, gyda chemegau, dillad, gweithgynhyrchu, bwyd a diod, a cheir a manwerthu yn cael eu taro galetaf.

Cytunodd yr UE a Phrydain y mis diwethaf i symud trafodaethau Brexit i fasnach a chytundeb pontio ond mae rhai o arweinwyr mwyaf pwerus yr UE wedi rhybuddio y gallai blwyddyn olaf y trafodaethau ysgariad cyn i ymadawiad Prydain fod yn llawn peryglon.

Bydd canlyniad y trafodaethau yn siapio dyfodol economi $ 2.7 triliwn Prydain, ac yn penderfynu a all Llundain gadw ei lle fel yr unig ganolfan ariannol fyd-eang i gystadlu yn Efrog Newydd.

hysbyseb

“Nid oes mandad ar gyfer y Brexit caled a dinistriol hwn,” meddai Chris Leslie, deddfwr o Blaid Lafur yr wrthblaid. “Pleidleisiodd neb i wneud eu hunain na’u teuluoedd yn waeth eu byd.”

Mae Brexit yn cael ei gastio gan gefnogwyr a gwrthwynebwyr fel ei gilydd fel y newid mwyaf sylweddol ym mholisi Prydain ers yr Ail Ryfel Byd.

Dywed cefnogwyr Brexit fod rhybuddion o anhrefn economaidd yn cael eu gorlethu ac y bydd Prydain yn ffynnu yn y pen draw unwaith y bydd yn gadael yr hyn y maent yn ei bortreadu fel arbrawf pydredig, a ddominyddir gan yr Almaen, mewn integreiddio Ewropeaidd.

Gwrthododd yr Adran Ymadael â'r UE dan arweiniad Ysgrifennydd Brexit David Davis wneud sylw ar adroddiad BuzzFeed.

Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth a ddyfynnwyd gan BuzzFeed: “Rydyn ni wedi bod yn glir nad ydyn ni’n barod i ddarparu sylwebaeth barhaus ar unrhyw agwedd ar y gwaith mewnol parhaus hwn.”

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd