Mae adroddiad y Comisiwn yn dweud #employment ac mae sefyllfa gymdeithasol yn parhau i wella yn yr UE

| Chwefror 13, 2018

Gyda chymorth twf economaidd cryf, mae cyflogaeth yn yr UE yn cynyddu'n gryfach nag a ddisgwylir yn nhrydydd chwarter 2017 ac mae diweithdra yn gostwng yn unol â'r adroddiad chwarterol diweddaraf ar esblygiad y farchnad lafur, cyflogaeth a sefyllfa gymdeithasol yn Ewrop.

Meddai'r Comisiynydd Symudedd Llafur, Materion Cymdeithasol, Sgiliau a Llafur Marianne Thyssen: "Mae'r twf yn ôl yn Ewrop. Mae cyflogaeth yn yr UE yn cyrraedd y lefel uchaf erioed, gyda mwy na 236 miliwn o bobl mewn cyflogaeth. O ran diweithdra, mae'n lleihau'n gyson. Rhaid inni fanteisio i'r eithaf ar y deinamig economaidd hon i roi'r hawliau newydd a mwy effeithiol i ddinasyddion yr ydym wedi'u diffinio yn y Piler Hawliau Cymdeithasol Ewropeaidd: amodau gweithio teg, mynediad cyfartal i'r farchnad lafur ac amddiffyniad cymdeithasol gweddus. Rhaid inni nawr sicrhau y gall pob dinesydd a gweithiwr elwa ar y datblygiadau cadarnhaol hyn yn y farchnad lafur.

"Dros un flwyddyn, cynyddodd cyflogaeth 1.7% yn yr UE, sy'n cynrychioli 4 miliwn o bobl, 2.7 miliwn ohonynt yn ardal yr ewro. Mae'r cynnydd hwn yn cael ei gynyddu'n bennaf gan swyddi amser llawn ac amhendant. Mae'r gyfradd gyflogaeth o bobl 20-64 yn yr UE wedi cynyddu'n raddol yn ystod y tair blynedd diwethaf i 72.3% yn nhrydydd chwarter 2017, y lefel uchaf erioed. Fodd bynnag, mae anghysondebau mawr yn parhau rhwng yr aelod-wladwriaethau. Mae dangosyddion eraill o'r farchnad lafur a gynhwysir yn yr adroddiad chwarterol, megis cynhyrchiant llafur a sefyllfa ariannol aelwydydd Ewropeaidd, hefyd yn cadarnhau'r gwelliant yn economi Ewrop. "

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y datganiad hwn i'r wasg.

Tags: ,

categori: Tudalen flaen, Cyflogaeth, EU, EU, Strategaeth 2020 Ewrop, Y Comisiwn Ewropeaidd, hawliau gweithwyr