Barnwr i reolaeth ar #Assange gais i ddianc rhag gweithredu cyfreithiol ym Mhrydain

| Chwefror 13, 2018

Sefydlydd WikiLeaks Julian Assange (Yn y llun) yn clywed ddydd Mawrth (13 Chwefror) a yw ei gais cyfreithiol i atal gweithredu yn ei erbyn am dorri mechnïaeth wedi bod yn llwyddiannus, mewn dyfarniad a allai brysur iddo adael llysgenhadaeth Ecuadoreaidd yn Llundain.

Hyd yn oed os yw barnwr yn ei wrthwynebu o'i blaid, fodd bynnag, gall ethol i aros yn y llysgenhadaeth, lle mae wedi cael ei ddileu am bron i chwe blynedd, oherwydd ei ofn y gall yr Unol Daleithiau ofyn am ei estraddodi ar daliadau sy'n gysylltiedig â gweithgareddau WikiLeaks.
Ffoniodd Assange, 46 i'r llysgenhadaeth ym mis Mehefin 2012 ar ôl gadael mechnïaeth i osgoi cael ei anfon i Sweden i wynebu honiad o dreisio, a wrthododd. Cafodd achos Swedeg ei ollwng ym mis Mai y llynedd, ond mae gan Brydain warant o hyd i'w arestio dros y termau torri mechnïaeth.

Yr wythnos ddiwethaf, collodd cyfreithwyr Assange ymgais i gael gwared ar y warant, ond lansiwyd ddadl ar wahân na fyddai er lles cyfiawnder i awdurdodau Prydain gymryd unrhyw gamau pellach yn ei erbyn.

Disgwylir i'r Barnwr Emma Arbuthnot reolaeth ar y pwynt hwnnw yn Llys Ynadon San Steffan ddydd Mawrth. Os yw ei phenderfyniad yn mynd o blaid Assange, ni fyddai achos cyfreithiol cyhoeddus yn ei erbyn yn bodoli ym Mhrydain mwyach.

Nid yw'n glir a yw'r Unol Daleithiau yn bwriadu ceisio estraddodi Assange i wynebu erlyniad dros gyhoeddiad WikiLeaks o ddarn o ddogfennau milwrol a diplomyddol dosbarthedig - un o'r gollyngiadau gwybodaeth mwyaf yn hanes yr Unol Daleithiau.

Nid yw bodolaeth gwarant estraddodi UDA wedi'i gadarnhau na'i wrthod.

Tags: ,

categori: Tudalen flaen, EU