Mai i osod 'Ffordd i #Brexit' mewn areithiau

| Chwefror 13, 2018

Bydd y Prif Weinidog, Theresa May, yn ceisio uno ei cabinet heriol ac yn argyhoeddi Undeb Ewropeaidd amheus bod Prydain yn gwybod beth mae ei eisiau gan Brexit mewn cyfres o areithiau dros yr wythnosau nesaf, yn ysgrifennu William James.

Mae Prydain yn gobeithio selio cytundeb pontio y mis nesaf i esmwyth ei ymadael o'r UE, a chytuno ar gytundeb masnach hirdymor yn hwyrach eleni. Fodd bynnag, dywedodd Brwsel yr wythnos diwethaf nad oedd cytundeb trosglwyddo yn sicr a bod angen i Lundain egluro beth oedd ei eisiau gan yr UE.

Bydd llywodraeth Mai yn anelu at fynd i'r afael â hynny mewn cyfres o chwe areithiau gan y prif weinidog ac uwch weinidogion eraill yn yr wythnosau nesaf, a dywedodd ei swyddfa "The Road to Brexit".

"Mae Brexit yn foment ddiffiniol yn hanes ein cenedl," meddai ffynhonnell ym mis Mai.

"Wrth i ni symud ar hyd y ffordd i'r dyfodol hwnnw, byddwn yn gosod mwy o fanylion er mwyn i bobl allu gweld sut y bydd y berthynas newydd hon o fudd i gymunedau ym mhob rhan o'n gwlad."

Yn ogystal â wynebu pwysau o Frwsel, mae angen i Fai hefyd uno cabinet a'r Blaid Geidwadol, yn dal i gael ei rannu'n ddwfn rhwng y rhai a bleidleisiodd dros Brexit yn 2016 a'r rhai nad oeddent, y tu ôl i un gweledigaeth ar gyfer dyfodol Prydain y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd.

Fe fyddaf yn cynnal uwch weinidogion yn ei chartref, Gwirfoddolwyr, i geisio darganfod cytundeb rhwng y gwahanol garfanau yn ei cabinet.

'Rallying cry'

Bydd araith gyntaf Mai, i'w gyflwyno mewn cynhadledd yn Munich ddydd Sadwrn nesaf (17 Cylchlythyr), yn nodi'r berthynas ddiogelwch mae Prydain eisiau gyda'r UE. Bydd yn darparu partneriaeth arall yn y dyfodol i Brydain, er nad yw dyddiad ar gyfer hynny wedi'i gadarnhau eto.

Bydd y Gweinidog dros Dramor, Boris Johnson, eiriolwr blaenllaw Brexit, yn cychwyn ar y gyfres 'Road to Brexit' gydag araith ddydd Mercher, a ddisgrifir gan swyddfa Mai fel "crio rali i'r rhai ar ddwy ochr y ddadl Brexit".

Bydd y gweinidog Brexit, David Davis, yn amlinellu sut y gall busnesau Prydain gynnal eu henw da byd-eang ar ôl Brexit mewn lleferydd heb ei drefnu hyd yma. Bydd y Gweinidog Masnach, Liam Fox a gweinidog y cabinet David Lidington hefyd yn rhoi areithiau.

Ni fydd y Canghellor Philip Hammond, a ystyrir fel aelod mwyaf cyn-UE y cabinet Mai, yn rhoi araith.

Mae awdurdod May ar Brexit, sydd eisoes wedi ei wanhau ar ôl gamblo a fethwyd ar etholiad ysgubol y llynedd, wedi cael ei niweidio ymhellach gan gyfyngiadau ideolegol rhwng gweinidogion, gan waethygu pryderon y gallai sgyrsiau Brexit fethu a chwymp y llywodraeth.

Rhybuddiodd lawmaker y Ceidwadwyr a beirniad amlwg o strategaeth ymadael mis Mai yr UE, Anna Soubry, ddydd Sul nad oedd y math o gefnogaeth y mae'r llywodraeth yn chwilio amdano heb gefnogaeth fwyafrifol yn y senedd, a fydd yn cael dweud ar y fargen ymadael terfynol.

Yr wythnos ddiwethaf, rhybuddiodd busnesau Siapaneaidd Mai y byddai'n rhaid iddynt adael Prydain pe bai rhwystrau masnachol ar ôl Brexit yn eu gwneud yn amhroffidiol.

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, UK