Will #Russia ymyrryd yn yr etholiadau Ewropeaidd 2019 sydd i ddod?

| Chwefror 13, 2018

Mae ymosodiad honnedig Rwsia yn y materion domestig o wladwriaethau sofran yn wybodaeth gyffredin bellach ar draws y byd, ac mae ei faint lawn yn dal i fod yn anhysbys. Deellir bod llaw gyfrinachol y wladwriaeth Rwsia wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o ymosodiadau seiber sy'n amrywio o sefydliadau cenedlaethol i bencadlys y pleidiau gwleidyddol, gydag ymgyrch o ddatgysylltu a newyddion ffug a elwir ar flaen y gad hon. , yn ysgrifennu Sajjad Karim, ASE Ceidwadol Prydain ac yn aelod o Bwyllgor Côd Ymddygiad y Llywydd.

Pan ddeuthum yn ymwybodol o ymyrraeth yng ngwleidyddiaeth y Gorllewin gan Lywodraeth Putin yn ôl yn 2014, nid oeddwn yn gallu ei drafod, gan nad oedd pobl yn credu nad oedd yn digwydd. Ar y pryd roeddwn i'n Cadeirio'r Pwyllgor Ymgynghorol ar Ymddygiad Aelodau yn Senedd Ewrop, pan daeth i'm sylw bod yr ymgeisydd Arlywyddol Ffrainc a ASE Ffrynt Cenedlaethol, Marine Le Pen, yn fuan i dderbyn cyllid o ffynonellau Rwsia.

Oherwydd gorffennol hiliol a gwrth-Semitig ei blaid, roedd banciau Ffrengig wedi gwrthod benthyca'r blaid unrhyw arian, felly troi Le Pen i rywle arall am gyllid.

Fe gafodd fenthyciadau Rwsia yn 2014 gwerth € 11million (£ 9.4m), a daeth un ohonynt - cyfanswm o € 9m - o fanc bach, gyda chysylltiadau â'r Kremlin o'r enw First Czech Russian Bank. Ond fel y gwyddom nawr, nid oedd ei hymgais yn y swyddfa uchel yn bwriadu bod.

Fodd bynnag, mae cyllid wedi'i dargedu o grwpiau gwrthbleidiau gan y wladwriaeth Rwsia yn mynd y tu hwnt i gynnig arlywyddol Ffrainc sydd wedi methu. Mae rhwydwaith clir o weithredwyr gwleidyddol ac actorion sy'n gysylltiedig â'r we hon o ymyrraeth Rwsia, sy'n ymestyn y byd i ben. Dim ond i edrych ar ein glannau ein hunain i weld i ba raddau y mae eu dylanwad yn ymestyn.

Sajjad Karim, ASE Ceidwadol Prydain ac aelod o Bwyllgor Côd Ymddygiad y Llywydd

Gyda'r marciau cwestiwn yn dal i fod yn hongian dros ariannu ymgyrch Gwyliau Refferendwm yr UE a chyda'r hyn sy'n ymddangos yn ddamwain gyson o newyddion yn ymwneud â Thrws, Rwsia ac Etholiad 2016 yr Unol Daleithiau, nid yw'r we yn ymddangos fel pe bai byth yn dod i ben.

Serch hynny, yr hyn sydd o brif bryder i ni yn gyd-Ewropeaid yw'r Etholiadau Ewropeaidd sydd ar ddod yn 2019. Mae gan y Rwsiaid gynlluniau heb unrhyw amheuaeth eisoes i ansefydlogi ein proses etholiadol, sydd wedi dioddef o ddigwyddiadau yn isel yn hanesyddol ac o ganlyniad byddai unrhyw ymdrechion i ddylanwadu ar y bleidlais yn cael eu heffeithio'n hawdd.

Mae etholaethau - waeth ble maent yn dod - yn tueddu i bleidleisio mewn ffordd adweithiol iawn. Os yw Putin a'i lywodraeth yn bwriadu targedu'r etholiadau hyn, yna byddant yn sicr yn defnyddio hyn i'w fantais.

Yn yr Almaen, mae defnyddio propaganda Rwsia, sydd â'r nod o ddylanwadu ar fwriadau pleidleisio poblogaeth Rwsia-Almaeneg, eisoes yn gyffredin.

Un digwyddiad yn arbennig, achos 'ein Lisa' - stori ffug am ferch Rwsia-Almaeneg, a oedd wedi cael ei dreisio gan ymfudwyr Arabaidd - yn dangos pa mor hawdd yw'r ymgyrch Rwsiaidd o ddatgysylltu wedi ymgorffori ein cyfandir.

Hyd yn oed honnir bod y "ffatrïoedd troll" a gefnogir gan y wladwriaeth yn St Petersburg yn ceisio gwaredu anfodlonrwydd yn ystod Refferendwm yr UE trwy gyfrwng y cyfryngau cymdeithasol, yn postio'n helaeth o blaid Brexit.

Waeth pa mor ddylanwadol yw'r ymyrraeth Rwsia, mae yna duedd o hyd ym Mhrydain ac Ewrop i sbwriel yr hawliadau hyn. Yr hyn y mae'n rhaid ei ddeall yw os bydd y gweithredoedd hyn yn llwyddiannus, yna bydd cyfeiriad Ewrop wedi'i ddyfarnu yn Moscow yn y dyfodol.

Yn y bôn, gallai'r Undeb Ewropeaidd gael ei pharlysio gan ymyrraeth Rwsia sy'n disodli'r Senedd Ewropeaidd yn ddramatig a bydd wedi digwydd yn iawn o dan ein trwynau ein hunain.

Ni ddylid caniatáu i hyn ddigwydd.

Mae rhai o'n harweinwyr, gan gynnwys Prif Weinidog Mai, yn gwbl ymwybodol o weithgareddau Putin ac wedi ei gwneud hi'n glir na fydd hyn yn sefyll.

Er hynny, dylai arweinydd pob un o'r UE fynd un cam ymhellach. Dylai'r wybodaeth sydd ganddynt ar weithgareddau Rwsia gael ei chyflwyno yn eu Seneddau eu hunain, fel bod pawb yn gwbl ymwybodol o'r graddau y cawn ein tanseilio.

Yn union fel yn yr Unol Daleithiau hefyd, dylai fod ymchwiliadau - ond ar lefel aelod-wladwriaethau unigol - i ddelio â gweithredwyr gwleidyddol sydd wedi hwyluso'r Rwsiaid yn eu hymdrechion i ansefydlogi ein systemau democrataidd. Yna gellid cyfuno'r ymholiadau hyn a'r holl wybodaeth a gafwyd, gydag ymateb ar lefel yr UE.

Dylid gwneud comisiynau etholiadol hefyd yn addas i'r pwrpas, sydd â gwell offer i ymdrin â'r peryglon clir a chyfredol sydd bellach yn wynebu ein systemau pleidleisio. Cyfunwch hyn gyda chysylltiad gorfodol ar weithgareddau botiau a elwir yn gwmnïau cyfryngau cymdeithasol a gallai'r math hwn o weithgaredd anonest gael ei stampio'n effeithiol.

Beth bynnag yw'r ateb, mae'n rhaid i Ewrop gyfan ddeffroi'r ffaith bod actorion Rwsiaidd yn ymgorffori ein democratiaethau Rwsia sydd â'r unig fwriad i amharu ar ein proses wleidyddol.
Mae'r amser i weithredu erbyn hyn yn rhy hwyr. Ni ddylid caniatáu i Rwsia ddylanwadu ar ein penderfyniadau gwneud ein hunain.

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Amddiffyn, EU, EU, Erthygl Sylw, Etholiadau ASE, Rwsia