#WorldRadioDay 2018: Diwrnod i ddathlu pŵer radio

| Chwefror 13, 2018

Mae darlledwyr radio a'u tai gwerthu eleni eto'n cymryd cyfle Diwrnod Radio y Byd (13 Chwefror), fel y'i datganwyd gan UNESCO ym mis Tachwedd 2011, i wahodd y diwydiant i ddathlu cyfrwng sy'n rhan allweddol o fywydau miliynau o bobl O gwmpas y byd.

Pwy sy'n well na marchnadoedd eu hunain all dystio i gryfderau craidd y radio? Mae eeta yn falch o ddangos tystlythyrau arweinwyr y diwydiant ar sut mae radio a sain yn eu helpu i gyflawni eu hamcanion marchnata - gweler y casgliad o dystlythyrau yma .

Mae Radio yn darparu ROI cryf, yn ehangu'r cymysgedd cyfryngau ac yn helpu i frandiau i dyfu. Bydd datblygiadau mewn data a thechnoleg, yn ogystal â chynyddu'r cymorth llais yn golygu bod y diwydiant sain yn symud ymlaen. 2018 fydd y flwyddyn sain ar gyfer gwrandawyr, darlledwyr a chyhoeddwyr, yn ogystal â marchnadoedd.

Gadewch i ni glywed gan arweinwyr y diwydiant ledled y byd pam y maent yn croesawu radio fel llwyfan cyfrwng effeithiol a hysbysebu.

"Mae technoleg yn ail-lunio ein hymddygiad yn gyflym mewn sawl ffordd heriol. Un o'r rheini yw y gall pobl y dyddiau hyn-a fydd yn cael eu heithrio o negeseuon annymunol, ar bron unrhyw lwyfan. Fodd bynnag, Radio yw un o'r ychydig sianeli cyrraedd eang sy'n caniatáu i frandiau barhau i gyrraedd cynulleidfaoedd mawr. Credwn y rhoddodd y nodweddion 'personol' a 'cyfagos' penodol o'r cyfrwng hwn gynnig potensial mawr i ennill a chodi sylw ar raddfa fawr, ar gost resymol iawn, "meddai. Jonas Braun, Strategaeth y Cyfryngau a Phrosiectau Arbennig, Lidl Gwlad Belg a Luxemburg.

"Mae cynllunio radio bob amser wedi chwarae rhan bwysig yn strategaeth gyfathrebu Alitalia. Drwy ddewis a chymysgedd cywir o sianeli radio, bandiau amser a gwyliau, mae radio yn ein galluogi i fod yn agos at ein cynulleidfa darged craidd ac i gynyddu'r cyrhaeddiad ar raddfa ehangach yn unol ag amcanion cyfathrebu gwahanol pob ymgyrch hysbysebu. Mae'n gyfrwng dynamig. Rydym yn gwrando arno am newyddion ac adloniant; gall fynd gyda'r defnyddiwr mewn llawer o weithgareddau a rhannau o'r dydd a gall aml wneud ef / hi yn gyfryngol yn y cyfryngau yn hytrach na gwrandäwr syml. Mae radio mewn iechyd ardderchog a bydd yn parhau i fod yn chwaraewr allweddol yn y golygfa cyfryngau ers sawl blwyddyn, "meddai Luca Fantozzi, cynllunio cyfathrebu a rheolwr cyfryngau yn ALITALIA.

Am fwy o dystlythyrau ac i adolygu mentrau o rifynnau blaenorol o ymweliad Dydd Radio Radio www.egtaradioday.com. Mae eeta yn gwahodd y diwydiant i ddathlu'r diwrnod hwn a rhannu'r wybodaeth hon ar rwydweithiau cymdeithasol gyda'r hashtag #WorldRadioDay.

Diwrnod Radio Byd Hapus!

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, radio