Mae ASEau yn galw am wahardd byd-eang ar #AnimalTesting

| Chwefror 21, 2018

Mae Pwyllgor Amgylchedd Senedd Ewrop wedi mabwysiadu penderfyniad sy'n galw am waharddiad byd-eang ar brofion anifeiliaid ar gyfer colur.

Mae profion anifeiliaid ar gyfer colur wedi cael eu gwahardd yn yr UE ers 2009 ac mae wedi bod yn anghyfreithlon gosod unrhyw gynhyrchion cosmetig sydd wedi'u profi ar anifeiliaid ers mis Mawrth 2013 ar farchnad yr UE. Er gwaethaf y datblygiadau hyn yn Ewrop, mae 80% o wledydd yn fyd-eang yn caniatáu profi anifeiliaid a marchnata colur a brofir ar anifeiliaid a chyda hi, y posibilrwydd y gallai cynhyrchion o'r fath ddod o hyd i'w ffordd yn yr UE yn anghyfreithlon.

Mae'r penderfyniad yn galw am weithredu o fewn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig i orffen profion anifeiliaid ar gyfer colur yn fyd-eang ac i barhau i ddatblygu dulliau amgen o brofi. Wrth siarad ar ôl y bleidlais, dywedodd ASE Julie Girling, llefarydd yr amgylchedd ECR: "Nid oes profion anifeiliaid ar gyfer colur yn y gymdeithas heddiw. Mae angen ymdrech fyd-eang i orffen profion anifeiliaid ledled y byd a gellid gorffen gwaharddiad o'r fath, er enghraifft, o dan Fframwaith y Cenhedloedd Unedig.

"O fewn yr UE, mae angen inni wneud ein hymdrechion i sicrhau nad yw pob cosmetig a werthir yma erioed wedi cael ei brofi ar anifeiliaid. Gyda thros 80% o wledydd ledled y byd yn dal i ganiatáu profion anifeiliaid rhaid i ni fod yn wyliadwrus fel arall, nid yw'r gwaharddiad ar draws yr UE yn cyfrif am ddim. "

Mae profion anifeiliaid o gynhyrchion cosmetig gorffenedig a chynhwysion cosmetig wedi'u gwahardd yn yr UE ers mis Medi 2004 a Mawrth 2009 yn y drefn honno. Daeth gwaharddiad marchnata cynhyrchion cosmetig gorffenedig a chynhwysion cosmetig a brofwyd ar anifeiliaid yn gwbl berthnasol ym mis Mawrth 2013, waeth beth fo argaeledd profion nad ydynt yn anifeiliaid amgen.

Er gwaethaf rhai datblygiadau deddfwriaethol nodedig ledled y byd, mae 80% o wledydd y byd yn dal i ganiatáu profion anifeiliaid a marchnata colur a brofir ar anifeiliaid.

Mae'r penderfyniad yn galw ar i'r Comisiwn gymryd camau pendant i greu cytundeb rhyngwladol (o fewn fframwaith y Cenhedloedd Unedig sy'n debyg i'r Confensiwn ar Fasnach Ryngwladol mewn Rhywogaethau Anifeiliaid a Ffliw Gwyllt mewn Perygl) i ddod â diwedd terfynol i gasglu profion anifeiliaid yn fyd-eang.

Bellach bydd y penderfyniad yn cael ei roi ar gyfer pleidlais gan Senedd Ewrop gyfan mewn sesiwn lawn sydd i ddod.

Tags: ,

categori: Tudalen flaen, Lles anifeiliaid, EU