Undeb Ewropeaidd ac Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palesteina yn y Dwyrain Gerllaw (#UNRWA) yn cadarnhau ymrwymiad cryf i wasanaethu ffoaduriaid Palesteina

| Chwefror 28, 2018

Yr Undeb Ewropeaidd ac Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palesteina yn y Dwyrain Agos (UNRWA) yn cynnal Deialog Strategol ar y ffordd ymlaen ar gyfer eu partneriaeth.

Cynhelir y drafodaeth yng ngoleuni'r argyfwng ariannol presennol sy'n wynebu UNRWA a'r angen i ehangu ei sylfaen rhoddwyr a pharhau i ddiwygio'r Asiantaeth. Yr UE ac UNRWA parhau i fod yn ymrwymedig i amddiffyn hawliau ffoaduriaid Palesteina a pharhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol i fwy na 5 o ffoaduriaid Palesteina yn yr Iorddonen, Syria, Libanus, Gaza a'r West Bank, gan gynnwys Dwyrain Jerwsalem.

Dywedodd y Comisiynydd Polisi Cymdogaeth Ewropeaidd a Thrafodaethau Ehangu, Johannes Hahn: “Mae'r Undeb Ewropeaidd yn sefyll wrth ei ymrwymiad i ffoaduriaid Palesteina ac UNRWA. Rydym wedi cyflymu ein cyfraniad at Gyllideb Rhaglenni UNRWA yn 2018 ac rydym yn ymrwymo i gynnal y lefel bresennol o gefnogaeth i 2020. Rwy'n cydnabod pwysigrwydd darparu rhagweladwyedd i UNRWA yn y cyfnod anodd hwn. Mae'r Asiantaeth yn ffactor sefydlogi hanfodol yn y Dwyrain Canol. Rydym yn pwysleisio'r angen, yn gyfochrog, i UNRWA ddilyn diwygiadau dwfn a chanolbwyntio ar anghenion y ffoaduriaid mwyaf agored i niwed. "

Mynegodd Comisiynydd Cyffredinol UNRWA PierreKrähenbühl ddiolch: “Unwaith eto, gallai UNRWA gyfrif ar gefnogaeth yr UE i oresgyn yr heriau digynsail y mae'n eu hwynebu. Mae'r UE wedi bod yn un o'n rhoddwyr mwyaf dibynadwy ers degawdau. Rwy'n ddiolchgar iawn am gefnogaeth yr UE i symud y gymuned ryngwladol o gwmpas ymateb byd-eang ar y cyd i'r argyfwng ariannol mwyaf difrifol yn ein hanes saith deg mlynedd ac i'n helpu i adeiladu cynghreiriau ariannu newydd sydd eu hangen i sicrhau amrywiaeth incwm gwell. ”

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Hamas, Israel, Knesset, Awdurdod Palesteina (PA)

Sylwadau ar gau.