#Brexit: Hammond y DU - dim ond os yw'n deg y bydd cytundeb masnach gyda'r UE yn digwydd

| Mawrth 13, 2018


Dim ond os yw'n deg i'r ddwy ochr y bydd cytundeb masnach rhwng Prydain a'r Undeb Ewropeaidd yn digwydd, dywedodd y Gweinidog Cyllid, Philip Hammond, yr wythnos diwethaf, gan ychwanegu y byddai'n anodd peidio â chynnwys gwasanaethau yn ogystal â nwyddau.

"Bydd cytundeb masnach yn digwydd yn unig os yw'n deg ac yn cydbwyso buddiannau'r ddwy ochr," meddai Hammond mewn araith yn ganolfan ariannol Canary Wharf yn Llundain.

"Nawr o ystyried siâp economi Prydain, a'n cydbwysedd masnach â 27 yr UE, mae'n anodd gweld sut y gallai unrhyw fargen nad oedd yn cynnwys gwasanaethau ymddangos fel setliad teg a chytbwys," ychwanegodd.

Tags: ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, Erthygl Sylw, UK