Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Mae'r UE yn rhwystro post masnach Prydain - # Angen masnach masnachol Bryd, yn cynnig banciau heb unrhyw fargen arbennig

| Mawrth 13, 2018

Cynigiodd yr UE yr wythnos ddiwethaf fargen fasnach rydd am Brydain ar gyfer eu cysylltiadau ôl-Brexit a fu'n fyr iawn o uchelgeisiau a osodwyd gan y Prif Weinidog Theresa May, yn arbennig ar gyfer sector ariannol mwyaf blaenllaw'r wlad, ysgrifennu Gabriela Baczynska ac Jan Strupczewski.

Mewn drafft a welwyd gan Reuters, dywedodd aelodau 27 yr Undeb Ewropeaidd sy'n weddill eu bod eisiau partneriaeth agos â Phrydain, ond byddai ei ddyfnder yn gyfyngedig gan ddymuniad Prydain ei hun i adael marchnad sengl y bloc a'r undebau tollau.

"Oherwydd Brexit, byddwn yn diflannu ar wahân," dywedodd cadeirydd arweinwyr yr UE, Donald Tusk, i gynhadledd newyddion, gan gyflwyno neges a oedd yn gwrthgyferbynnu'n sydyn gyda galwad Mai i fasnachu yn y dyfodol fod mor "ddi-dor â phosibl".

Gan gyfeirio at yr hyn a alwodd y fargen fasnach rydd gyntaf erioed i leddfu cysylltiadau economaidd, dywedodd y byddai'n gwneud masnach ddwyochrog "yn fwy cymhleth a chostus na heddiw, i bawb ohonom."

Dywedodd Tusk, er ei fod yn deall nod Mai i wneud Brexit yn llwyddiant i Brydain, nid dyna oedd yr amcan yr UE.

Yn hollbwysig, dywedodd y bloc y byddai Prydain yn cael ei drin fel unrhyw drydedd wlad arall pan ddaeth i wasanaethau ariannol - a oedd Llundain wedi pwyso i gael ei gynnwys yn y fargen yn y dyfodol.

Mae gwasanaethau ariannol yn cynhyrchu mwy na 10% o allbwn economaidd Prydain ac mai'r unig ardal lle mae gwarged masnachol ganddi gyda'r UE, gan wneud Llundain yn awyddus iawn i gadw mynediad presennol y banciau i gyfandir Ewrop.

Ond dywedodd y testun yn y dyfodol, na fyddai cwmnïau ariannol Prydain yn gallu gweithredu yn yr UE yn unig "o dan reolau gwladwriaethol", gan adlewyrchu "y ffaith y bydd y DU yn dod yn drydedd wlad ac ni fydd yr Undeb a'r DU bellach yn rhannu fframwaith rheoleiddiol, goruchwylio, gorfodi a barnwriaeth gyffredin. "

Mewn arwydd efallai y bydd rhai banciau mawr yn colli amynedd gyda'r ansicrwydd hir am y dyfodol, Goldman Sachs (GS.N) wedi rhoi mwy na dwsin o staff bancio, gwerthu a masnachu yn y DU ar rybudd i symud i Frankfurt o fewn wythnosau.

That is one of the first tangible signs that banks are starting to act on Brexit contingency plans to keep what the EU calls passporting rights – the possibility to offer services to all EU clients via just one local licence.

British Finance Minister Philip Hammond (llun) called the EU guidelines a very tough position that any skilled negotiator would start with.

While the EU says it does not want to mete out punishment Britain, the trade deal offer will come as another blow to Britain. The bloc has also recently outlined its contingency plans for avoiding an Irish border after Brexit, which Britain said would undermine its constitutional sovereignty.

With no passporting rights for its banks, the best option London can hope for is regulatory equivalence, under which they can get more access to the EU market if British financial rules, though not identical to EU ones, are seen by the bloc as achieving the same goals.

But Hammond said the EU’s third country equivalence regime would be wholly inadequate, and criticised the only patchy access it gives, as well as the possibility of revoking it at short notice.

GS.NNew York Stock Exchange
1.58-(-0.59%)
GS.N
  • GS.N

He said a better solution would be mutual recognition and reciprocal equivalence, with sensible notice periods.

He also argued that Britain and the EU could reach a much better agreement on financial services than the EU had reached with Canada. Canadian financial firms must set up a presence inside the bloc and comply with its regulations if they want to do business there.

The draft EU guidelines, which will be worked on by diplomats to be approved by the bloc’s 27 national leaders in late March, say services will be part of the deal, but spell out clear limits of what can be on offer.

“Such an agreement cannot offer the same benefits as Membership and cannot amount to participation in the Single Market or parts thereof,” the text read.

Tusk did say services would be covered in the future arrangement with London but stressed: “No member state is free to pick only those sectors of the single market it likes …By the same token, a pick-and-mix approach for a non-member state is out of the question.”

Last December, the Bank of England proposed allowing EU banks in Britain to continue as branches in London after Brexit – on condition of reciprocity from Brussels – to avoid lenders having to find extra capital to become full subsidiaries.

Instead, the EU proposal sticks with the bloc’s traditional approach to dealing with banks from third countries.

“This means double regulation. You operate in London under UK rules and some elements would be under their rules for cross-border services,” Barney Reynolds, a partner at law firm Shearman & Sterling said.

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, UK