Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn amlinellu cynllun yr UE i wrthsefyll cyfyngiadau masnach yr Unol Daleithiau ar #steel a #aluminium

| Mawrth 13, 2018

Mae Coleg y Comisiynwyr wedi trafod ymateb yr UE i'r cyfyngiadau mewnforio posibl ar gyfer yr Unol Daleithiau ar gyfer dur ac alwminiwm a gyhoeddwyd ar 1 Mawrth. Mae'r UE yn barod i ymateb yn gymesur ac yn llawn yn unol â rheolau Sefydliad Masnach y Byd rhag ofn y caiff mesurau yr Unol Daleithiau eu ffurfioli a'u bod yn effeithio ar fuddiannau economaidd yr UE.

Rhoddodd y Coleg gymeradwyaeth wleidyddol i'r cynnig a gyflwynwyd gan yr Arlywydd Jean-Claude Juncker, yr Is-lywydd Jyrki Katainen a'r Comisiynydd Masnach Cecilia Malmström.

Wrth siarad ar ôl cyfarfod y Coleg, dywedodd y Comisiynydd Malmström: "Rydym yn dal i obeithio, fel partner diogelwch UDA, y byddai'r UE yn cael ei eithrio. Rydym hefyd yn gobeithio argyhoeddi gweinyddiaeth yr Unol Daleithiau nad dyma'r symudiad cywir. Gan nad oes penderfyniad wedi'i wneud eto, ni chymerwyd camau ffurfiol gan yr Undeb Ewropeaidd. Ond rydym wedi gwneud yn glir, pe bai symudiad fel hyn yn cael ei gymryd, y bydd yn brifo'r Undeb Ewropeaidd. Bydd yn peri perygl o filoedd o swyddi Ewropeaidd ac mae'n rhaid bodloni ymateb cadarn a chymesur.

"Yn wahanol i'r dyletswyddau arfaethedig yn yr Unol Daleithiau, mae ein tair llwybr gwaith yn unol â'n rhwymedigaethau yn y WTO. Fe'u cynhelir gan y llyfr. Mae gwreiddiau'r broblem yn y sector dur ac alwminiwm yn gorgyffwrdd byd-eang. Fe'i gwreiddiwyd yn y ffaith bod llawer o gynhyrchu dur ac alwminiwm yn digwydd o dan gymorthdaliadau enfawr, ac o dan amodau nad ydynt yn y farchnad. Dim ond trwy gydweithredu, dod at ffynhonnell y broblem a chydweithio gyda hyn, yw mynd i'r afael â hyn. Yr hyn sy'n glir yw nad yw'r troi i mewn yn ateb. Ni all amddiffyniaeth fod yn ateb, byth yw. Mae'r UE yn parhau i fod ar gael i barhau i weithio ar hyn ynghyd â'r Unol Daleithiau. Mae'r UE wedi bod yn parhau i fod yn gefnogwr cryf i system fasnachu byd-eang agored a rheolau. "

Tags: ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, US