Mwy o gymorth gan y Comisiwn ar gyfer #IndustrialRegions i adeiladu economïau gwydn a chystadleuol

| Mawrth 13, 2018

Mae'r Comisiwn wedi dewis rhanbarthau ychwanegol yr UE ac aelod-wladwriaethau 7 ar gyfer cymorth wedi'i deilwra dan gweithrediad peilot y Comisiwn ar drawsnewid diwydiannol: Cantabria (Sbaen), Center-Val de Loire (Ffrainc), Ffindir y Dwyrain-Gogledd, Grand-Est (Ffrainc) a Manceinion Fwyaf (y Deyrnas Unedig) yn ogystal â Lithwania a Slofenia, yn ogystal â y rhanbarthau a ddewiswyd eisoes ym mis Rhagfyr 2017.

Dywedodd Comisiynydd Polisi Rhanbarthol Corina Creţu: "Mae pontio diwydiannol yn her fawr i'n heconomi a'n cymdeithas. Rwy'n falch iawn y byddwn ni'n gweithio gyda rhanbarthau 10 a dau aelod-wladwriaethau i'w helpu i wneud defnydd llawn o'u cryfderau a'u potensial i gynnwys arloesi, dadarbonio, digido, ac i ddatblygu'r sgiliau ar gyfer y dyfodol. "

Bydd yr awdurdodau a ddewiswyd yn gallu datblygu neu ailgynllunio strategaethau ar gyfer trawsnewid economaidd rhanbarthol yn seiliedig ar eu arbenigedd smart blaenoriaethau hy ardaloedd arbenigol rhanbarthau cryfderau cystadleuol. Cynigir cymorth wedi'i deilwra gan wasanaethau'r Comisiwn, arbenigwyr allanol a'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) i helpu i baratoi ar gyfer swyddi'r dyfodol, ehangu arloesedd, cefnogi'r newid i economi carbon isel, annog entrepreneuriaeth a hyrwyddo twf cynhwysol.

A Datganiad i'r wasg a Taflen ffeithiau ar gael ar-lein. Mae rhagor o wybodaeth am arbenigedd smart yn yr Aelod sy'n cymryd rhan yn datgan a rhanbarthau ar gael ar Gwefan DG REGIO.

Tags: ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd