Y Senedd i nodi ei weledigaeth ar gyfer cysylltiadau UE-DU yn y dyfodol ar ôl- # Brexit

| Mawrth 13, 2018

Bydd penderfyniad sy'n nodi sefyllfa'r Senedd ar gysylltiadau UE-DU yn y dyfodol yn cael ei drafod gyda Michel Barnier ddydd Mawrth yn 09h a phleidleisiodd ddydd Mercher (13 Mawrth).

Y penderfyniad drafft, a baratowyd gan Senedd Ewrop Grŵp Llywio Brexit ac a gymeradwywyd gan Gynhadledd y Llywyddion (Arlywydd ac arweinwyr grwpiau gwleidyddol) ar 7 Mawrth, yn awgrymu y gallai cytundeb cymdeithas UE-DU ddarparu fframwaith priodol ar gyfer y berthynas yn y dyfodol.

Ond mae'r testun yn pwysleisio na all trydydd gwledydd sydd wedi eu halinio'n agos hyd yn oed gyda deddfwriaeth yr un fath fwynhau manteision tebyg neu fynediad i'r farchnad fel aelod-wladwriaethau'r UE.

Mae'r ddadl a'r bleidlais (ar ddydd Mercher) yn dod o flaen uwchgynhadledd yr UE 22-23 Mawrth ym Mrwsel lle disgwylir i benaethiaid y wladwriaeth neu'r llywodraeth gymeradwyo canllawiau'r Cyngor ar gyfer trafodaethau perthynas yn y dyfodol.

Gallwch wylio y drafodaeth lawn drwy EP Live ac EBS +.

Mwy o wybodaeth

Tags: ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, Senedd Ewrop, Cyfarfod Llawn, UK