#WesternMediterranean: Cynllun rheoli i gryfhau sector pysgota o ranbarth

| Mawrth 13, 2018

Mae'r Comisiwn wedi cynnig cynllun aml-flynyddol ar gyfer stociau pysgod ym môr gorllewinol y Môr Canoldir. Mae'r cynnig yn cynnwys stociau pysgod demersal, hy pysgod sy'n byw ac yn bwydo ar waelod gwely'r môr, ac yn dod ag incwm sylweddol i'r sector pysgodfeydd yn y rhanbarth. Mae daliadau ar gyfer y stociau hyn wedi gostwng yn sylweddol o gwmpas 23% ers y 2000s cynnar.

Ar hyn o bryd byddai 90 yn gor-orchuddio mwy na 2025% o'r stociau a aseswyd. Heb yr ymdrechion cyfunol a ragwelir gan y cynllun hwn, byddai 1,500 o amgylch risgiau o gwmpas 2025. Nod y bwriad yw adfer y stociau hyn i lefelau a all sicrhau hyfywedd cymdeithasol ac economaidd ar gyfer y pysgotwyr a'r swyddi mwy na 16,000 sy'n dibynnu arno.

Dywedodd Karmenu Vella, Comisiynydd Materion Morol a Physgodfeydd: "Mae'r cynnig ar gyfer cynllun aml-flynyddol yn ddilyniad uniongyrchol i Ddatganiad MedFish4Ever gan 2017. Ei nod yw cyrraedd lefel iach o stociau pysgod sydd eu hangen i atal colli swyddi ac i gynnal sectorau economaidd pwysig sy'n dibynnu ar bysgodfeydd. Mae'n dod â ni un cam yn nes at wneud pysgodfeydd Môr y Canoldir yn fwy cynaliadwy. Mae angen inni weithredu, a rhaid inni weithredu ar frys. Dim ond wedyn y gallwn sicrhau ein hamcan cyffredin i ganiatáu i bysgodfeydd gynnal pysgotwyr a'r economi am flynyddoedd i ddod. "

Mae cynnig y Comisiwn bellach wedi'i gyflwyno i'w drafod i Senedd Ewrop a Chyngor yr UE. A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Tags: ,

categori: Tudalen flaen, Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR), EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Morwrol, Oceana