S & Ds: 'Rhaid i gludiant anifeiliaid byw fod yn hyn - ni ellir aberthu lles anifeiliaid ac ansawdd bwyd'

| Mawrth 20, 2018


Yn dilyn datgelu cam-drin y ddeddfwriaeth gyfredol ar gludo anifeiliaid byw, a adroddwyd gan y Rhyng-grŵp Lles Anifeiliaid yn Senedd Ewrop, mae'r Grŵp S & D yn annog Senedd Ewrop i gymryd camau brys er mwyn bodloni disgwyliadau a phryderon dinasyddion.

Roedd y Grŵp S & D yn mynnu bod pwyllgorau perthnasol, AGRI, ENVI a TRAN, yn dechrau paratoi adroddiad gweithredu ar unwaith yn awgrymu'r sefyllfa ac yn cynnig y mesurau angenrheidiol a brys i'w pleidleisio mewn sesiwn lawn EP.

Meddai'r Arlywydd S & D Dros Dro, Maria João Rodrigues: "Ni all elw a busnes fod yn gyfrifol am yr angen i barchu lles anifeiliaid a rhwymedigaethau safonau gofynnol. Rhaid dileu camdriniaeth greulon sy'n gysylltiedig â chludo anifeiliaid byw o'r UE yn llawn. Rhaid i'r cludiant fod yn ddynol. Mae'r frwydr hon nid yn unig yn ymwneud â lles anifeiliaid, mae hefyd yn angenrheidiol i ddiogelu ansawdd bwyd ac iechyd pobl.

"Mae yna bryderon cryf a symudiad yn y cyhoedd Ewropeaidd ar sut mae bwyd yn cael ei gynhyrchu. Mae ein dinasyddion am wybod bod anifeiliaid fferm wedi'u trin yn dda, p'un a ydynt am gael eu bwyta yn eu gwlad darddiad neu eu hallforio. Mae llawer o anifeiliaid yn cael eu cludo'n fyw, i'w fwyta fel cig ffres, ar draws Ewrop ac i wledydd eraill. "Mae gwybodaeth gan y Rhyng-grŵp lles anifeiliaid yn Senedd Ewrop yn dangos yn glir nad yw'r rheoliad presennol 1 / 2005 ar gludo anifeiliaid byw, yn yr achos gorau, wedi'i weithredu'n ddigonol, ac yn cael ei anwybyddu yn amlach.

"Mae hyn yn annerbyniol i'r Grŵp S & D. Rhaid i'r Senedd wneud ei gorau glas i orfodi gweithrediad y rheolau yn Ewrop ac ar ei ffiniau. "Dyma'r hyn y mae Ewrop yn bwriadu sefyll amdano: safonau bwyd o safon uchel, iechyd pobl, a pharch at les anifeiliaid. Mae pryderon dinasyddion a datblygiad dynol a chynaliadwy yn dod yn gyntaf, bob amser! "

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, cludo anifeiliaid, Lles anifeiliaid, EU, Grŵp Sosialwyr a'r Democratiaid