#CostaRica canolfan-chwith yn hawdd yn ennill y llywyddiaeth mewn pleidlais ymladd ar #GayRights

| Ebrill 3, 2018

Carlos Alvarado Quesada yn y canol (Yn y llun) trechodd yn bendant ganwr Protestannaidd ceidwadol yn etholiad ffo arlywyddol Costa Rica ddydd Sul drwy addo caniatáu priodas hoyw, gan amddiffyn enw da'r wlad am oddefgarwch, ysgrifennu David Alire Garcia ac Enrique Andres Pretel.

Roedd gan gyn weinidog ac awdur ffuglen, Quesada, 38, 61% o'r bleidlais gyda chanlyniadau yn 95% o orsafoedd pleidleisio, yn arwain llawer mwy na'r hyn a ragwelwyd gan arolygon barn a oedd yn rhagweld hil dynn.

“Fy ymrwymiad i yw llywodraeth i bawb, mewn cydraddoldeb a rhyddid ar gyfer dyfodol mwy llewyrchus,” meddai wrth filoedd o gefnogwyr calonog yn chwythu cyrn ac yn chwifio baner goch, gwyn a glas Costa Rica.

“Mae llawer mwy sy'n ein huno na'n rhannu ni.”

Roedd ei wrthwynebydd, Alvarado Munoz, cyn-newyddiadurwr teledu 43-mlwydd-oed sy'n adnabyddus am ganeuon dawns crefyddol, yn cyfaddef yn gyflym, yn suddo i'w liniau, yn codi breichiau, o flaen cefnogwyr, rhai ohonynt yn crio.

“Doedden ni ddim wedi ennill yr etholiad,” meddai, gan ychwanegu ei fod wedi llongyfarch ei wrthwynebydd mewn galwad ffôn ac, mewn arwydd arall o wleidyddiaeth cordial Costa Rica, addawodd ei helpu i ddatrys problemau'r wlad.

Roedd yr etholiad wedi amlygu rhaniadau yn y gyrchfan i dwristiaid Canol America a oedd yn adnabyddus am ddiwylliant y traeth a choedwigoedd glaw blaengar, ond lle mae rhai cymunedau gwledig yn parhau i fod yn geidwadol yn gymdeithasol.

Gallai hefyd adlewyrchu naws mewn mannau eraill yn America Ladin, lle cynhelir etholiadau eleni mewn sawl gwlad sydd wedi cefnogi undebau o'r un rhyw, gan ysgogi ymateb ceidwadol.

Alvarado Quesada, hyd yn ddiweddar yn weinidog yn y llywodraeth sy'n mynd allan, fydd y llywydd ieuengaf yn hanes modern Costa Rica pan fydd yn cychwyn ym mis Mai.

Roedd hefyd yn adnabyddus am ei fand roc prog-mac, ac fe ddefnyddiodd yr ymgyrch i apelio at frwydr ganolig ei wlad. Ei is-ymgeisydd arlywyddol, Epsy Campbell, fydd Afro-Costa Rican cyntaf y wlad i wasanaethu yn y rôl honno

Roedd yr wrthblaid Alvarado Munoz wedi addo adfer yr hyn a alwodd yn werthoedd traddodiadol trwy atal priodas hoyw a chyfyngu ar fynediad menywod i erthyliadau.

Cymerodd y ddau ddyn swyddi gwrthwynebus ar benderfyniad ym mis Ionawr gan y Llys Hawliau Dynol Rhyng-Americanaidd, corff rhanbarthol dylanwadol yn San Jose.

Roedd Fabricio, fel cefnogwyr yn cyfeirio at Alvarado Munoz, yn galw'r dyfarniad yn ergyd i sofraniaeth. Yn bygwth symud y wlad o awdurdodaeth y llys, saethodd o'r ymylon i ennill y rownd gyntaf o bleidleisio ym mis Chwefror.

Mewn cyferbyniad, roedd Quesada yn cefnogi dyfarniad y llys. Yn ddadl olaf yr ymgyrch, galwodd ar sylwadau ei wrthwynebydd yn homoffobig.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU

Sylwadau ar gau.