Mae China yn annog boicot o arwerthiant artiffisial y DU a atafaelwyd gan filwr Prydeinig yn 1860

| Ebrill 11, 2018

Fe wnaeth Tsieina ddydd Mawrth (10 Ebrill) gondemnio arwerthiant Prydeinig cwch dŵr efydd prin a atafaelwyd gan filwr o Brydain o Erddi Imperced Beijing yn y 19th Ganrif, gan alw am foicot, ysgrifennu Se Young Lee a Fang Cheng.

Disgwylir i'r ocsiwn ddigwydd ddydd Mercher, wedi'i drefnu gan Orielau Arwerthiant Canterbury yng Nghaint.

Gwnaed y cwch a'r gorchudd dŵr addurnol, y cyfeiriwyd ato fel Tiger Ying oherwydd yr addurniadau teigr, rhwng 1100 a 771 BC yn ystod Brenhinllin y Gorllewin Zhou gyda gwerth amcangyfrifedig o hyd at 160,000 punt ($ 226,000), meddai'r tŷ ocsiwn ar ei wefan.

Dywedodd fod milwr o Brydain wedi cymryd y cwch yn ystod “cipio” yr hyn a elwir bellach yn Hen Balas yr Haf yn 1860, tua diwedd yr Ail Ryfel Opiwm.

Roedd yr Imperial Gardens yn rhyfeddod pensaernïol o balasau a gerddi o'r Gorllewin a gafodd eu dinistrio a'u hudo gan filwyr Prydeinig a Ffrengig yn 1860.

Mae adfeilion y palas yn gorwedd lle maent wedi syrthio heddiw, yn safle poblogaidd i dwristiaid yn cwmpasu ardal o 3.5 km sgwâr (erwau 865) ac yn ein hatgoffa o hegemoni Gorllewinol a rheol drefedigaethol Prydain.

Gwadodd Gweinyddiaeth Gwladwriaeth Treftadaeth Ddiwylliannol Tsieina yr ocsiwn.

Mae'n “gwrthwynebu ac yn condemnio yn gryf y ffaith bod Canterbury Auction Galleries yn mynnu arwerthiant yr artiffisial diwylliannol yr amheuir ei ryddhau'n anghyfreithlon er gwaethaf protestiadau difrifol o Tsieina a chynnal hype masnachol yn enw creiriau diwylliannol o looting rhyfel,” meddai ddydd Mawrth.

Dywedodd nad oedd yn cefnogi unigolion neu sefydliadau Tsieineaidd oedd yn cymryd rhan yn yr arwerthiant ac yn galw am brynwyr posibl eraill i boicotio'r gwerthiant.

Dywedodd llefarydd ar ran y tŷ ocsiwn wrth Reuters y byddai'r eitem dan sylw yn cael ei harwerthu ar ddydd Mercher, ond gwrthododd wneud sylwadau y tu hwnt i wybodaeth a gyhoeddwyd ar ei gwefan.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, UK, Y Rhyfel Byd Cyntaf

Sylwadau ar gau.