Mae plaid Lafur Israel yn torri'r cysylltiadau â #Corbyn Prydain

| Ebrill 12, 2018

Dywedodd plaid Lafur Israel ddydd Mawrth (10 Ebrill) ei bod wedi atal cysylltiadau ag arweinydd y blaid Lafur Brydeinig Jeremy Corbyn, gan gyhuddo ef o ganiatáu gwrth-Semitiaeth a dangos casineb tuag at bolisïau Israel, yn ysgrifennu Ori Lewis.

“Fy nghyfrifoldeb i yw cydnabod yr elyniaeth yr ydych wedi'i dangos i'r gymuned Iddewig a'r datganiadau a'r gweithredoedd gwrth-Semitaidd yr ydych wedi'u caniatáu fel arweinydd y blaid Lafur yn y DU,” ysgrifennodd arweinydd y Blaid Lafur o Israel, Avi Gabbay, mewn llythyr at Corbyn, a ddosbarthwyd i'r cyfryngau.

Mae Corbyn, arweinydd gwrthbleidiau Prydain a ddaeth yn bennaeth annisgwyl yn 2015, yn gefnogwr o hawliau Palesteinaidd ac mae beirniad o Israel, wedi wynebu cyhuddiadau dro ar ôl tro o droi llygad dall ar sylwadau gwrth-Semitaidd yn y blaid ac ymhlith grwpiau y mae'n eu cefnogi.

Fis diwethaf, cynhaliodd grwpiau Iddewig Prydeinig brotest stryd y tu allan i'r senedd yn erbyn Corbyn, gan ei gyhuddo o fethu â mynd i'r afael â gwrth-Semitiaeth yn rhengoedd y pleidiau oherwydd golygfa fyd-eang o elyniaethus i Iddewon.

“Fel y cyfryw, ysgrifennaf atoch i'ch hysbysu o atal dros dro yr holl gysylltiadau ffurfiol rhwng plaid Lafur Israel ac arweinydd y Blaid Lafur yn y DU.”

Dywedodd Gabbay fod Corbyn wedi dangos “casineb cyhoeddus iawn” tuag at bolisïau llywodraeth Israel gan gynnwys y rhai lle mae'r gwrthbleidiau a'r glymblaid ddyfarnu yn cyd-fynd.

Mae Llafur Israel yn rhan o garfan yr 'Undeb Seionaidd' yn Knesset Israel sy'n rheoli 24 o seddau 120 y ddeddfwrfa.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: ,

categori: Tudalen flaen, Gwrth-semitiaeth, EU, Israel, Jeremy Corbyn, Knesset, Llafur, UK

Sylwadau ar gau.