#Trade: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig llofnod a chasgliad cytundeb #Japan a # Singapore

| Ebrill 23, 2018

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno canlyniad trafodaethau ar gyfer y Cytundeb Partneriaeth Economaidd â Japan a'r cytundebau masnach a buddsoddi gyda Singapore i'r Cyngor. Dyma'r cam cyntaf tuag at lofnodi a chwblhau'r cytundebau hyn.

Casgliad cyflym a gweithrediad cyflym y cytundeb masnach pwysicaf a drafodwyd erioed gan yr UE oedd ymrwymiad personol a wnaed gan Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker a Phrif Weinidog Japan, Shinzo Abe. Yn ystod Uwchgynhadledd ddwyochrog ac ar gyrion Uwchgynhadledd G7, darparodd y ddau arweinydd arweinyddiaeth wleidyddol ar y lefel uchaf er mwyn cyflymu a chwblhau trafodaethau yn 2017.

Dywedodd Juncker: “Mae'r cam yr ydym yn ei gymryd heddiw yn paratoi'r ffordd i'n cwmnïau a'n dinasyddion ddechrau elwa o botensial llawn y Cytundeb Partneriaeth Economaidd gyda Japan eisoes yn y flwyddyn i ddod. Mae Ewrop yn credu mewn masnach agored a theg, yn seiliedig ar lyfr rheolau byd-eang. Mae ein heconomi yn dibynnu arno, mae ein cwmnïau'n ffynnu ac mae ein defnyddwyr yn ei ddisgwyl. Ynghyd â phartneriaid o'r un anian ar draws y byd, mae'n ein helpu i greu swyddi a gosod safonau gartref a thramor. Heddiw rydym yn camu ymlaen tuag at lunio cytundebau gyda dau o'n partneriaid Asiaidd agosaf, Japan a Singapore. Bydd effaith y cytundebau hyn yn mynd ymhell y tu hwnt i'n glannau priodol - mae'n anfon neges glir a diamwys ein bod yn sefyll gyda'n gilydd yn erbyn diffyndollaeth ac amddiffyn amlochrog. Mae hyn yn bwysicach nag erioed. ”

Dywedodd yr Is-Lywydd Swyddi, Twf, Buddsoddi a Chystadleurwydd Jyrki Katainen: “Mae'r UE yn sefyll dros orchymyn masnach deg, agored ac yn seiliedig ar reolau. Mae Japan a Singapôr yn bartneriaid economaidd allweddol ac o'r un anian. Bydd llofnodi'r cytundebau masnach dwfn a chynhwysfawr gyda nhw o fudd i'n hallforwyr, gweithwyr a defnyddwyr - er enghraifft, trwy ddileu dyletswyddau gwerth € 1 y flwyddyn ar allforion yr UE i Japan bob blwyddyn. Mae hefyd yn gam pendant tuag at orchymyn masnach byd-eang gwell, yn seiliedig ar werthoedd a rheolau cyffredin. Rydym yn awr yn gobeithio cael casgliad cyflym a llyfn o'r cytundebau hyn, a fydd yn caniatáu i gwmnïau, gweithwyr, ffermwyr a defnyddwyr yr UE elwa ar fanteision y cytundebau hyn cyn gynted â phosibl. ”

Meddai'r Comisiynydd Masnach Cecilia Malmström: “Gyda Japan a Singapore rydym yn gwneud datganiad cryf o ran amddiffyn masnach agored a theg yn seiliedig ar reolau. Bydd y cytundebau buddugol hyn hefyd yn creu cyfleoedd mawr i fusnesau a dinasyddion Ewropeaidd. Bydd y bartneriaeth economaidd â Japan yn cwmpasu ardal gyda 600 miliwn o ddefnyddwyr a thraean o CMC byd-eang. Mae ei botensial economaidd yn amlwg yn ddigynsail. Mae Singapore eisoes yn borth i Ewrop De-ddwyrain Asia, a chyda'n cytundebau newydd ein nod yw rhoi hwb cryf i'n masnach gyda'r rhanbarth. Mae Japan a Singapore yn bartneriaid pwysig i ni wrth amddiffyn amlochrog a sicrhau sefydliadau rhyngwladol cryf. ”

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

Mwy o wybodaeth

Gwefan gwefan UE-Japan

MEMO: Elfennau allweddol Cytundeb Partneriaeth Economaidd yr UE-Japan

Gwefan cytundebau UE-Singapore

MEMO: Elfennau allweddol y cytundebau masnach a buddsoddi UE-Singapore

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Japan, Masnach, cytundebau masnach

Sylwadau ar gau.