#Trade: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig llofnod a chasgliad cytundeb #Japan a # Singapore

| Ebrill 23, 2018

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno canlyniad y trafodaethau ar gyfer Cytundeb Partneriaeth Economaidd gyda Japan a'r cytundebau masnach a buddsoddi gyda Singapore i'r Cyngor. Dyma'r cam cyntaf tuag at lofnod a chasgliad y cytundebau hyn.

Casgliad cyflym a gweithrediad cyflym y cytundeb masnach pwysicaf erioed a drafodwyd gan yr UE oedd ymrwymiad personol a gynhaliwyd gan Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker a Shinzo Abe, Prif Weinidog Siapan. Yn ystod Uwchgynhadledd ddwyochrog ac ar ymyl Uwchgynhadledd G7, rhoddodd y ddau arweinydd arweinyddiaeth wleidyddol ar y lefel uchaf er mwyn cyflymu a chwblhau trafodaethau yn 2017.

Dywedodd Juncker: "Mae'r cam yr ydym yn ei gymryd heddiw yn dangos bod ein cwmnïau a'n dinasyddion yn gallu manteisio ar botensial llawn Cytundeb Partneriaeth Economaidd gyda Japan yn y flwyddyn sydd i ddod. Mae Ewrop yn credu mewn masnach agored a theg, yn seiliedig ar lyfr rheol byd-eang. Mae ein heconomi yn dibynnu arno, mae ein cwmnïau'n ffynnu arno ac mae ein defnyddwyr yn ei ddisgwyl. Ynghyd â phartneriaid tebyg o gwmpas y byd, mae'n ein helpu i greu swyddi a gosod safonau gartref a thramor. Heddiw, rydym yn cymryd cam ymlaen tuag at gytundebau terfynol gyda dau o'n partneriaid Asiaidd agosaf, Japan a Singapore. Bydd effaith y cytundebau hyn yn mynd ymhell y tu hwnt i'n glannau - mae'n anfon neges glir a diamwys ein bod yn sefyll gyda'i gilydd yn erbyn amddiffyniaeth ac wrth amddiffyn amlochrogrwydd. Mae hyn yn bwysicach nag erioed. "

Swyddi, Twf, Buddsoddi a Chystadleurwydd Dywedodd yr Is-Lywydd Jyrki Katainen: "Mae'r UE yn sefyll ar gyfer gorchymyn agored, rheolau a masnach deg. Mae Japan a Singapore yn bartneriaid economaidd allweddol ac yn debyg iawn. Bydd llofnod cytundebau masnach dwfn a chynhwysfawr gyda nhw yn elwa i'n allforwyr, gweithwyr a defnyddwyr - er enghraifft, gan ddileu dyletswyddau gwerth € 1 biliwn y flwyddyn ar allforion yr UE i Siapan bob blwyddyn. Mae hefyd yn gam concrid tuag at orchymyn masnach byd-eang gwell, yn seiliedig ar werthoedd a rheolau a rennir. Rydyn ni nawr yn gobeithio y bydd y cytundebau hyn yn dod i ben yn gyflym ac yn llyfn, a fydd yn caniatáu i gwmnïau'r UE, gweithwyr, ffermwyr a defnyddwyr fanteisio ar fanteision y rhain yn union cyn gynted â phosibl. "

Dywedodd y Comisiynydd Masnach Cecilia Malmström: "Gyda Japan a Singapore rydym yn gwneud datganiad cryf wrth amddiffyn rheolau agored a theg yn seiliedig ar reolau. Bydd y cytundebau ennill-ennill hyn hefyd yn creu cyfleoedd mawr i fusnesau a dinasyddion Ewropeaidd. Bydd y bartneriaeth economaidd â Japan yn cwmpasu ardal gyda defnyddwyr 600 miliwn a thraean o'r CMC byd-eang. Mae ei botensial economaidd yn amlwg heb ei debyg. Mae Singapore eisoes yn borth i Ewrop i mewn De-ddwyrain Asia, a chyda'n cytundebau newydd rydym yn anelu at roi hwb cryf i'n masnach gyda'r rhanbarth. Mae Japan a Singapore yn bartneriaid pwysig i ni wrth amddiffyn amlochrogrwydd a sicrhau sefydliadau rhyngwladol cryf. "

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

Mwy o wybodaeth

Gwefan cytundeb UE-Japan

MEMO: Elfennau allweddol Cytundeb Partneriaeth Economaidd yr UE-Japan

Gwefan cytundebau UE-Singapore

MEMO: Elfennau allweddol cytundebau masnach a buddsoddi UE-Singapore

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Japan, Masnach, cytundebau masnach