Mae llywydd S & D yn galw am osgoi colli bywyd ymhellach yn #Gaza

| Efallai y 16, 2018

Mae'r Grŵp S&D yn galw am roi terfyn ar drais ar unwaith ac yn condemnio colli bywydau Palesteinaidd yn Llain Gaza. Lladdwyd tua 60 o Balestiniaid a chafodd mwy na dau filoedd eu hanafu yng nghyd-destun lluoedd Israel ar ffin Gaza ar 14 Mai.

Dywedodd Udo Bullmann, Llywydd y Grŵp S&D: “Mae hyn yn nodi pennod drasig arall yn hanes gwrthdaro Israel-Palesteina. Rydym yn condemnio colled enfawr bywydau Palesteinaidd ac yn cefnogi'n gryf yr alwad a wnaed gan yr Uwch Gynrychiolydd / Is-Lywydd Federica Mogherini er mwyn osgoi anafiadau pellach. Mae'n rhaid i Israel roi terfyn ar unwaith ar y defnydd anghymesur o rym yn erbyn protestwyr, tra bod yn rhaid i drefnwyr y brotest osgoi'r gwrthdystiadau gael eu cam-drin at ddibenion treisgar gan Hamas neu grwpiau eraill. Rydym hefyd yn galw am fynediad digymell i gyflenwadau meddygol a gwaed ar gyfer y rhai sydd wedi'u hanafu.

“Nid oes amheuaeth bod hawl Israel i fodoli o fewn ffiniau diogel ac i amddiffyn ei thiriogaeth, yn ogystal â hawl Palestiniaid i hunanbenderfynu drwy wladwriaeth sofran. Ond ni all Israel gyflawni diogelwch trwy alwedigaeth, tra bod Palestiniaid ond yn gallu cyflawni eu dyheadau trwy ddulliau di-drais. Yr unig ateb o hyd yw cytundeb heddwch wedi'i negodi a dderbynnir gan y ddwy ochr gyda chefnogaeth y gymuned ryngwladol. Yn yr ysbryd hwn rydym yn parhau i gefnogi'r ateb dwy wladwriaeth gyda chyflwr Israel a chyflwr Palesteina sy'n byw ochr yn ochr mewn heddwch a diogelwch ar hyd y ffiniau 1967, gyda chyfnewidiadau tir y cytunwyd arnynt gan y ddwy ochr a Jerwsalem fel prifddinas y ddau gwladwriaethau.

“Mae hefyd yn yr un ysbryd ein bod yn parhau i brotestio yn erbyn penderfyniad yr Arlywydd Trump i symud llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Israel i Jerwsalem heb gynnig unrhyw obaith i Balestiniaid. Mae torri'r consensws rhyngwladol ynghylch statws Jerwsalem wedi cyfrannu at yr hinsawdd bresennol o drais. Rydym yn galw ar holl aelod-wladwriaethau'r UE i gadw at y consensws rhyngwladol ac i osgoi symudiad tebyg. Mae hyn yn hollbwysig i hygrededd yr Undeb Ewropeaidd a'i bolisi tramor yn y byd. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: ,

categori: Tudalen flaen, EU, Llain Gaza, Israel, Knesset, Awdurdod Palesteina (PA)

Sylwadau ar gau.