#EuroMediterraneanAssembly yn gosod ei sedd parhaol yn Rhufain

| Gorffennaf 16, 2018

Mae Llywydd Senedd Ewrop Antonio Tajani a'r Is-Lywydd David Sassoli yn croesawu penderfyniad y Cynulliad Ewro-Canoldir i sefydlu ei sedd barhaol yn Rhufain.

"Mae angen inni gydweithio i ail-lansio'r Cynulliad Ewro-Canoldir er mwyn iddo chwarae rhan allweddol yn sefydlogrwydd y Canoldir, gan ddechrau gyda Libya, lle y dylem gefnogi'r broses tuag at etholiadau a chryfhau gwladwriaeth Libya.

"Rwyf am ddiolch i Is-lywydd Senedd Ewrop, David Sassoli, am arwain y broses ar gyfer y Cynulliad Ewro-Canoldir i sefydlu sedd barhaol ar gyfer ei ysgrifenyddiaeth.

"Mae'r dewis o Rufain yn ymateb i'r holl feini prawf ansawdd ac effeithiolrwydd y mae'r Cynulliad ei hun yn gofyn amdano ac felly'n cryfhau'r Cynulliad a'i genhadaeth," dywedodd y Llywydd Tajani yn dilyn penderfyniad cyfarfod y Swyddfa Euromed i sefydlu ei sedd yn Rhufain.

"Mae'r penderfyniad i sefydlu'r Ysgrifenyddiaeth Parhaol Euromed yn Rhufain yn llwyddiant Llywyddiaeth Senedd Ewrop ac yn gyfle gwych i ail-lansio polisi'r Canoldir.

"Mae angen inni gryfhau'r ddeialog rhwng gwledydd glannau gogleddol a deheuol y Môr Canoldir i wynebu'r heriau mawr yr ydym yn eu hwynebu: mewnfudo, diogelwch, twf economaidd.

"Diolchaf i'r holl wledydd sy'n cynnig croesawu pencadlys yr Ysgrifenyddiaeth ac rydym yn croesawu'r dewis o Rufain gyda'r sicrwydd y bydd yn manteisio ar y cyfle hwn," wedi datgan Is-lywydd Sassoli

Mae Senedd Ewrop yn bwriadu hyrwyddo cyfres o fentrau i ail-lansio'r ddeialog ar y Môr Canoldir. Bydd y Cynulliad yn cael ei wahodd i gynhadledd Libya a drefnir i'w gynnal yn Senedd Ewrop ar 10 Hydref. Mae digwyddiad yn yr Iorddonen ar ffoaduriaid a choridorau lloches wrthi'n cynllunio cam ynghyd â digwyddiad arall yn Rhufain ar hawliau plant a phobl ifanc dan oed. Bydd Senedd Ewrop a'r Cynulliad hefyd yn hyrwyddo menter ar gwblhau undeb llafur rhad ac am ddim ymysg gwledydd y Canoldir.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, Yr Eidal

Sylwadau ar gau.