Negotiaethau masnach gyda #Australia a #NewZealand: Datganiadau i'r Comisiwn yn cynnig cynigion negodi cyntaf

| Awst 1, 2018

Fel rhan o'i hymdrechion tryloywder parhaus, mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi adroddiadau o'r rowndiau cyntaf o drafodaethau masnach â Awstralia ac Seland Newydd, yn ogystal â set o gynigion testun yr UE sy'n cwmpasu meysydd trafod 12 a gyflwynwyd hyd yn hyn yn y trafodaethau â Awstralia ac ardaloedd 11 a gyflwynwyd hyd yma Seland Newydd.

Cyfarfu swyddogion o'r UE ac Awstralia ym Mrwsel o 2 i 6 Gorffennaf 2018 ar gyfer rownd gyntaf trafodaethau masnach. Cynhaliwyd trafodaethau mewn awyrgylch da iawn ac adeiladol a dangosodd ymrwymiad a rennir i drafod cytundeb uchelgeisiol a chynhwysfawr. Cyfarfu gweithgorau 17 yn cwmpasu bron pob rhan o'r cytundeb masnach yn y dyfodol. Mae'r rownd nesaf o sgyrsiau wedi'i drefnu ar gyfer mis Tachwedd yn Awstralia. Cynhaliwyd y rownd gyntaf o drafodaethau ar gyfer cytundeb masnach rhwng yr UE a Seland Newydd o 16 i 20 July 2018, ym Mrwsel hefyd. Cadarnhaodd y trafodaethau lefel uchel o gydlyniad yn y ddau ochr yn y rhan fwyaf o'r meysydd trafod. Cynhelir y rownd nesaf yn Seland Newydd yn yr hydref.

Am fwy o wybodaeth gweler y tudalennau gwe ar UE-Awstralia ac UE-New Zealand sgyrsiau.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, byd

Sylwadau ar gau.