Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd #FedericaMogherini yn talu ymweliad swyddogol â #Australia

| Awst 10, 2018


Ar 8 Awst, Federica Mogherini
(Yn y llun) ymweld ag Awstralia am y tro cyntaf yn rhinwedd ei swydd fel Uwch Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch / Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd. Tra yn Sydney, cyfarfu â Julie Bishop, Gweinidog Tramor Awstralia. Trafodwyd materion dwyochrog, megis y trafodaethau a lansiwyd yn ddiweddar ar raglen gynhwysfawr cytundeb masnach a'r cynnydd a wnaed wrth weithredu Cytundeb Fframwaith UE-Awstralia wedi'i lofnodi yn 2017.

Fe wnaethant edrych ar yr effaith gadarnhaol y mae'r cydweithrediad rhwng yr UE ac Awstralia wedi'i chael, gyda'r bwriad o ddiogelu a chryfhau'r gorchymyn rhyngwladol, aml-amlochiaeth a masnach fyd-eang agored. Cadarnhaodd Awstralia y bydd yn defnyddio arbenigedd sifil i genhadaethau ymateb argyfwng a meithrin gallu dan arweiniad yr UE mewn trydydd gwledydd o ddiddordeb cyffredin, o dan Bolisi Diogelwch ac Amddiffyn Cyffredin yr UE. Roeddent yn cytuno i barhau i gryfhau cydlynu diogelwch a chydweithio yn rhanbarth Indo-Pacific, gan gynnwys drwy gydweithrediad datblygu. Pwysleisiodd y Gweinidog Bishop fod presenoldeb a rhaglenni datblygu'r UE yn y rhanbarth yn gwella ansawdd bywydau pobl yn sylweddol trwy ddatblygiad cymdeithasol ac economaidd cynaliadwy. Buont hefyd yn trafod ffyrdd o wella cydweithio ymhellach i frwydro yn erbyn terfysgaeth, cryfhau cydweithrediad ar faterion seiber, yn ogystal â heriau byd-eang, fel newid yn yr hinsawdd a mudo.

Yr Uchel Gynrychiolydd / Is-Lywydd a'r Gweinidog Tramor siarad â'r wasg ar ôl eu cyfarfod a chyhoeddi a Datganiad ar y cyd i'r wasg. Cyfarfu Federica Mogherini hefyd â Llywodraethwr Cyffredinol Cymanwlad Awstralia, Syr Peter Cosgrove, a chyflawnodd araith agor yng Nghyngor Busnes Ewrop-Awstralia. I gael rhagor o wybodaeth am gysylltiadau UE-Awstralia, ymgynghorwch â'r Taflen ffeithiau neu ewch i'r Gwefan o ddirprwyaeth yr UE i Awstralia.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.