# Mwgod ar y ddaear ar y cysylltiadau masnachol môr #Brexit UE arfaethedig

| Awst 14, 2018

Mae Ffrainc yn ystyried cynnig annerbyniol gan Gomisiwn Ewropeaidd i wahardd porthladdoedd Ffrengig rhag ailgyfeirio coridor masnach strategol rhwng Iwerddon a thir mawr Ewrop ar ôl Brexit, dywedodd y llywodraeth, yn ysgrifennu Richard Lough.

Ar hyn o bryd, mae llawer o fasnach Iwerddon gyda'r cyfandir yn mynd trwy Brydain mewn tryciau. Fodd bynnag, gyda llai nag wyth mis i fynd nes bod Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, nid oes llawer o eglurder o hyd ar ei gysylltiadau masnach â'r bloc yn y dyfodol, na natur ffin Weriniaeth Iwerddon â thalaith Prydain Gogledd Iwerddon.

Byddai'r llwybr newydd a gyflwynwyd gan y Comisiwn yn cysylltu Iwerddon ar y môr gyda phorthladdoedd Iseldiroedd a Gwlad Belg, gan gynnwys Zeebrugge a Rotterdam. Byddai porthladdoedd Ffrengig fel Calais a Dunkirk yn cael eu hosgoi.

"Mae Ffrainc ac Iwerddon yn cynnal sianeli masnach pwysig, ar draws tir Prydain a thrwy lwybrau morol uniongyrchol. Mae'r agosrwydd daearyddol rhwng Iwerddon a Ffrainc yn creu cysylltiad amlwg â'r farchnad sengl, "Ysgrifennodd Elisabeth Borne, y Gweinidog Trafnidiaeth Ffrengig at gomisiynydd trafnidiaeth yr UE mewn llythyr dyddiedig 10 Awst.

"Yn syndod, nid yw'r cynnig gan y Comisiwn yn ystyried hyn mewn unrhyw fodd. Felly, nid yw'r cynnig hwn yn dderbyniol i Ffrainc. "

Yn y fantol mae swyddi, gwerth miliynau o ddoleri o refeniw porthladdoedd ac o bosib cyllid seilwaith yr UE.

Dywedodd Borne fod gan y porthladdoedd Ffrengig yr adnoddau angenrheidiol i sicrhau y gallent drin y cynnydd tebygol mewn llifoedd masnach, gan awgrymu pryderon tagfeydd mewn porthladdoedd fel Calais, porthladd teithwyr prysuraf Ffrainc.

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, france, iwerddon, UK