# Mwgod ar y ddaear ar y cysylltiadau masnachol môr #Brexit UE arfaethedig

| Awst 14, 2018

Mae Ffrainc yn ystyried bod y llywodraeth yn annerbyniol fel cynnig gan y Comisiwn Ewropeaidd i wahardd porthladdoedd Ffrengig rhag cael eu hagor o goridor masnach strategol rhwng Iwerddon a thir mawr Ewrop ar ôl Brexit, yn ysgrifennu Richard Lough.

Ar hyn o bryd mae llawer o fasnach Iwerddon gyda'r cyfandir yn mynd trwy Brydain mewn tryciau. Fodd bynnag, gyda llai nag wyth mis i fynd tan i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd, nid oes fawr o eglurder o hyd ar ei chysylltiadau masnach yn y dyfodol â'r bloc, na natur ffin Gweriniaeth Iwerddon â thalaith Prydain yng Ngogledd Iwerddon.

Byddai'r llwybr newydd a gyflwynwyd gan y Comisiwn yn cysylltu Iwerddon ar y môr gyda phorthladdoedd Iseldiroedd a Gwlad Belg gan gynnwys Zeebrugge a Rotterdam. Byddai porthladdoedd Ffrainc fel Calais a Dunkirk yn cael eu hosgoi.

“Mae Ffrainc ac Iwerddon yn cynnal sianelau masnach pwysig, dros y tir trwy Brydain a thrwy lwybrau morol uniongyrchol. Mae'r agosrwydd daearyddol rhwng Iwerddon a Ffrainc yn creu cysylltiad amlwg â'r farchnad sengl, ”ysgrifennodd Gweinidog Trafnidiaeth Ffrainc, Elisabeth Borne, at gomisiynydd trafnidiaeth yr UE mewn llythyr dyddiedig 10 Awst.

“Yn rhyfeddol, nid yw cynnig y Comisiwn yn ystyried hyn mewn unrhyw ffordd. Felly nid yw'r cynnig hwn yn dderbyniol i Ffrainc. ”

Yn y fantol mae swyddi, gwerth miliynau o ddoleri o arian refeniw porthladdoedd ac arian seilwaith yr UE o bosibl.

Dywedodd Borne fod gan borthladdoedd Ffrainc yr adnoddau angenrheidiol i sicrhau y gallent ymdrin â'r cynnydd tebygol mewn llifau masnach, gan awgrymu pryderon am dagfeydd mewn porthladdoedd fel Calais, porthladd teithwyr prysuraf Ffrainc.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, france, iwerddon, UK

Sylwadau ar gau.