#IslamicState - Mae trawsnewid Mwslimaidd y DU yn cyfaddef llofruddio gyda ymosodiad Oxford Street

| Awst 14, 2018

Mae trosglwyddiad Mwslimaidd wedi cyfaddef blotio i ladd mwy na phobl 100 drwy yrru lori i gerddwyr ar Lydychen Rhydychen, prif lyfr siopa'r brifddinas, yn ysgrifennu Michael Holden.

Lewis Ludlow, 26, (llun) wedi bwriadu rhentu'r cerbyd a'i roi yn siopwyr yn yr ardal fanwerthu brysur, sy'n denu nifer fawr o dwristiaid, yn ystod amser prysuraf yr wythnos, dywedodd erlynwyr.

Roedd hefyd wedi ystyried ymosod ar amgueddfa gwyr Madame Tussauds Llundain ac Eglwys Gadeiriol St Paul.

"Mae Lewis Ludlow yn ystyried ei hun yn filwr sy'n ymladd dros Daesh (Gwladwriaeth Islamaidd) yn y DU," meddai Deb Walsh o Wasanaeth Erlyn y Goron (CPS) mewn datganiad ddydd Gwener (10 Awst).

"I'r perwyl hwnnw, roedd yn bwriadu gyrru fan i siopwyr yn Oxford Street yn gobeithio lladd dros bobl 100. Mae'n berygl difrifol i'r cyhoedd ac yn derbyn ei euogrwydd wrth wynebu achos yr erlyniad yn ei erbyn. "

Roedd ganddo fideos hefyd lle enwodd Ludlow ei hun "yr Eryr", a siaradodd am ei gasineb gan bobl nad ydynt yn credu.

Roedd o dan oruchwyliaeth heddlu arfog 24 awr ar ôl iddo gael ei arestio ac awgrymwyd bod nifer o nodiadau diddorol a gafodd eu canfod yn awgrymu bod Ludlow yn cymryd rhan weithgar wrth baratoi ymosodiad, gyda gwybodaeth am gost gwestai ger Oxford Street a rhentu tryc, erlynwyr Dywedodd.

Plediodd yn euog yn llys Old Bailey Llundain i baratoi i gyflawni gweithredoedd terfysgaeth yn ogystal â sefydlu cyfrifon Facebook a Paypal i ariannu ymladdwyr IS yn y Philippines. Fe'i dedfrydir ar 2 Tachwedd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

categori: Tudalen flaen, EU, Radicalization, Terfysgaeth, UK

Sylwadau ar gau.