Mae #Salvini yr Eidal yn honni 'teulu naturiol' wrth symud yn erbyn rhieni o'r un rhyw

| Awst 14, 2018

Adain dde yr Eidal, y Dirprwy Brif Weinidog, Matteo Salvini (Yn y llun) wedi gorchymyn newid y geiriad ar rai ffurflenni swyddogol fel na all cyplau o'r un rhyw ddatgan eu hunain fel rhieni plentyn, yn ysgrifennu Gavin Jones.

Salvini, gweinidog mewnol ac arweinydd y Blaid Gynghrair gwrth-fewnfudwyr, bellach yn wleidydd mwyaf ffafriol yr Eidal, yn ôl rhai arolygon, ac mae ei bolisïau ceidwadol cymdeithasol wedi profi'n boblogaidd ymhlith pleidleiswyr hyd yn hyn.

Mewn cyfweliad â phapur newydd Catholig ar-lein, dywedodd Salvini ei fod wedi archebu ffurflenni cais cerdyn adnabod i blant gael eu newid i gyfeirio at y "mam a'r tad" yn lle "rhiant un" a "rhiant dau".

"Byddwn yn amddiffyn y teulu naturiol a sefydlwyd ar yr undeb rhwng dyn a menyw. Byddaf yn gorfodi'r holl bŵer posibl, "meddai Salvini La Nuova Bussola Quotidiana.

Yn yr Eidal, mae beichiogrwydd sy'n deilwng yn anghyfreithlon ac ni all cyplau o'r un rhyw fabwysiadu plant.

Fodd bynnag, mae rhai llysoedd a neuaddau dinas wedi rhoi statws rhiant i bartner mam neu dad a oedd â phlant gan berthynas flaenorol, er nad yw'r hawl wedi'i ymgorffori yn y gyfraith genedlaethol.

Dywedodd Salvini na fyddai'r llywodraeth byth yn ystyried beichiogrwydd dirprwyedig "neu ofnadwy tebyg".

Mae Cymorth i'r Gynghrair, sy'n llywodraethu gyda'r 5-Star Movement gwrth-sefydlu, wedi codi o 17% o'r bleidlais yn etholiad cenedlaethol mis Mawrth, i tua 30% mewn arolygon barn diweddar. Mae'r 5-Star llai anodd, ar y llaw arall, wedi bod yn gyson ar tua 30%.

Mae gwrthod Salvini i gymryd mewnfudwyr wedi ei achub ar y môr gan longau dyngarol wedi tynnu beirniadaeth gan rai carcharorion Catholig gan fod y Pab Francis wedi tostur tuag at ffoaduriaid ac ymfudwyr yn llwyfan o'i baped.

O ganlyniad, mis diwethaf roedd cylchgrawn Cristnogol poblogaidd yn cymharu Salvini i Satan ar ei glawr blaen.

Ond mae arolwg diweddar Ipsos yn dangos cefnogaeth i Salvini ymysg Catholigion sy'n mynychu màs o leiaf unwaith yr wythnos wedi dyblu, gan gyrraedd bron i 32% ym mis Gorffennaf o ychydig o dan 16% ym mis Mawrth.

Pasiodd y llywodraeth flaenorol yn y ganolfan-chwith gyfraith sy'n rhoi hawliau cyfyngedig i gyplau o'r un rhyw yn "undebau sifil" ddwy flynedd yn ôl. Ar ôl cymryd pŵer ym mis Mehefin, fe wnaeth gweinidog y Gynghrair, Lorenzo Fontana, achosi cyffro pan ddywedodd fod cyn belled ag y bu'n pryderu nad yw teuluoedd enfys yn bodoli ".

Mae Fontana, a adnabyddus am ei farn Gatholig geidwadol, hefyd wedi galw am ddiddymu'r gyfraith gyfredol sy'n cosbi gwahaniaethu hiliol a chrefyddol.

Ar fater arall, dywedodd Salvini wrth y wefan y byddai'n ceisio cwympo i lawr ar siopau sy'n gwerthu cynhyrchion canabis cyfreithiol nad oes ganddynt effeithiau seicoweithredol, sydd wedi dod yn helaeth yn yr Eidal.

"Mae'r siopau hyn yn ymddangos fel canolfannau tylino Tsieineaidd sy'n cuddio llwgrwhelod llawn," meddai.

Addawodd Salvini ddod o hyd i gyfaddawd gyda'r gweinidog iechyd, sy'n dod o 5-Star ac a ddywedodd ei fod yn cymryd barn wahanol iddo ar y mater.

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Yr Eidal