Mae #Salvini yr Eidal yn honni 'teulu naturiol' wrth symud yn erbyn rhieni o'r un rhyw

| Awst 14, 2018

Dirprwy Brif Weinidog yr asgell dde Matteo Salvini yn yr Eidal (Yn y llun) wedi gorchymyn i'r geiriad ar rai ffurflenni swyddogol newid fel na all cyplau o'r un rhyw ddatgan eu hunain fel rhieni plentyn, yn ysgrifennu Gavin Jones.

Salvini, gweinidog mewnol ac arweinydd y blaid Cyn-fewnfudwyr, yw gwleidydd mwyaf poblogaidd yr Eidal erbyn hyn, yn ôl rhai arolygon, ac mae ei bolisďau ceidwadol cymdeithasol wedi profi'n boblogaidd ymhlith pleidleiswyr hyd yn hyn.

Mewn cyfweliad gyda phapur newydd Catholig ar-lein, dywedodd Salvini ei fod wedi gorchymyn i'r ffurflenni cais am gerdyn adnabod i blant gael eu newid i gyfeirio at y “fam a'r tad” yn lle “rhiant un” a “rhiant dau”.

“Byddwn yn amddiffyn y teulu naturiol sy'n seiliedig ar yr undeb rhwng dyn a menyw. Byddaf yn rhoi'r holl bŵer posibl ar waith, ”meddai Salvini La Nuova Bussola Quotidiana.

Yn yr Eidal mae beichiogrwydd dirprwyol yn anghyfreithlon ac ni all cyplau o'r un rhyw fabwysiadu plant.

Fodd bynnag, mae rhai llysoedd a neuaddau dinas wedi rhoi statws rhiant i bartner mam neu dad a oedd â phlant mewn perthynas flaenorol, er nad yw'r hawl wedi'i hymgorffori yn y gyfraith genedlaethol.

Dywedodd Salvini na fyddai'r llywodraeth byth yn ystyried beichiogrwydd surrogate “neu erchyllterau tebyg”.

Mae cefnogaeth i'r Gynghrair, sy'n rheoli'r Mudiad Gwrth-sefydliad 5-Star, wedi codi o 17% o'r bleidlais mewn etholiad cenedlaethol ym mis Mawrth, i tua 30% mewn arolygon barn diweddar. Mae'r llai o linellau caled 5-Star, ar y llaw arall, wedi cadw'n gyson tua 30%.

Mae penderfyniad Salvini i beidio â chymryd mewnfudwyr a achubwyd ar y môr gan longau dyngarol wedi beirniadu rhai carfanau Pabyddol gan fod y Pab Francis wedi gwneud tosturi tuag at ffoaduriaid a mewnfudwyr yn blanc o'i babaeth.

O ganlyniad, y mis diwethaf, cylchgrawn Cristnogol poblogaidd yn cymharu Salvini â Satan ar ei glawr blaen.

Ond dangosodd pôl Ipsos diweddar fod cefnogaeth i Salvini ymysg Catholigion sy'n mynychu màs o leiaf unwaith yr wythnos wedi dyblu, gan gyrraedd bron i 32% ym mis Gorffennaf o ychydig o dan 16% ym mis Mawrth.

Llwyddodd y llywodraeth flaenorol a adawodd y canol i basio deddf yn rhoi hawliau cyfyngedig i gyplau o'r un rhyw mewn “undebau sifil” ddwy flynedd yn ôl. Ar ôl cymryd grym ym mis Mehefin, fe wnaeth gweinidog y teulu, Lorenzo Fontana, achosi cyffro pan ddywedodd ei fod yn poeni nad oedd teuluoedd enfys yn bodoli cyn belled ag yr oedd yn poeni.

Mae Fontana, sy'n adnabyddus am ei safbwyntiau Catholig ceidwadol, hefyd wedi galw am ddiddymu'r gyfraith bresennol sy'n cosbi gwahaniaethu hiliol a chrefyddol.

Ar fater arall, dywedodd Salvini wrth y wefan y byddai'n ceisio mynd i'r afael â siopau sy'n gwerthu cynhyrchion canabis cyfreithiol nad oes ganddynt unrhyw effeithiau seicoweithredol, sydd wedi dod yn gyffredin yn yr Eidal.

“Mae'r siopau hyn yn ymddangos fel canolfannau tylino Tsieineaidd sy'n cuddio puteindai llawn-dwf,” meddai.

Addawodd Salvini ddod o hyd i gyfaddawd gyda'r gweinidog iechyd, sy'n dod o 5-Star, a dywedodd ei fod wedi cymryd barn wahanol iddo ar y mater.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Yr Eidal

Sylwadau ar gau.