Cyngor Mwslimaidd yn annog y PM i osgoi #BorisJohnson 'gwyn gwyn'

| Awst 14, 2018

Mae sefydliad Mwslimaidd mwyaf y DU yn galw ar Theresa May i sicrhau nad yw'r ymholiad i sylwadau Burko Boris Johnson yn "wenyn gwyn".

Yn ôl The Guardian, bydd Cyngor Mwslimaidd Prydain yn dweud wrth y prif weinidog "ni ddylid caniatáu i neb ddioddef lleiafrifoedd heb orchymyn".

Johnson yn wynebu ymchwiliad wedi dweud bod menywod yn burkas yn edrych fel "blychau llythyrau" neu "ladron banc".

Ni wnaeth ymateb i'r rhes yn ei golofn newyddion diweddaraf.

Llythyr Cyngor Mwslimaidd Prydain, a welwyd gan The Guardian, dywedodd ei bod yn "obeithiol" na fydd y blaid "yn caniatáu i unrhyw ymchwiliad penodol hwn gael ei waethygu ar hyn o bryd".

Yn flaenorol dywedodd y cyngor fod y gefnogaeth a ddangoswyd i Johnson o ASau Torïaid wedi "ysgubo golau ar anfantais Islamoffobia" o fewn y blaid.

Merch yn gwisgo protestiadau byrka ger swyddfa etholaeth Mr Johnson

Ychwanegodd y sefydliad ei fod wedi derbyn post casineb Islamoffobig gan gyfeirio at sylwadau Mr Johnson cyn ysgrifennydd tramor.

Yn y cyfamser, dywedodd y prosiect Tell Mama, sy'n monitro trais gwrth-Fwslimaidd, gynnydd mewn achosion o gam-drin a anelir at ferched sy'n gwisgo'r niqab neu hijab dros yr wythnos ddiwethaf.

'Dim i'w ddweud'

Mae Johnson - a ddychwelodd adref o'i wyliau yn yr Eidal dros y penwythnos - wedi ymateb eto i'r rhes.

Yn ei y golofn ddiweddaraf yn dydd Llun Daily Telegraph - un wythnos ymlaen o'i sylwadau gwreiddiol am y blychau wyneb llawn Mwslimaidd - nid oedd Mr Johnson yn sôn am y mater ond yn hytrach dewisodd ysgrifennu am dai.

Yn gynharach, efe gwrthod ateb cwestiynau newyddiadurwyr sy'n aros y tu allan i gartref ei Swydd Rhydychen, gan ddweud nad oedd ganddo "dim i'w ddweud am y mater hwn" ac eithrio i gynnig cwpanau o de.

Lansiodd y Blaid Geidwadol ei ymchwiliad disgyblu ar ôl derbyn dwsinau o gwynion am sylwadau Johnson.

Mae Mrs May a'r cadeirydd Ceidwadol, Brandon Lewis, wedi galw arno i ymddiheuro.

Ond mae eraill - gan gynnwys Jacob Rees-Mogg a chofyddydd Rowan Atkinson - wedi mynegi cefnogaeth.

Yn ôl arolwg ComRes ar gyfer Sunday Express, 53% o'r bobl a ymatebodd yn credu na ddylid disgyblu Mr Johnson am ei sylwadau.

Mae'r swyddog cwynion yn edrych ar y cwynion yn ei erbyn, a all eu diswyddo os canfyddir eu bod yn amlwg yn ddibwys, yn ddiffygiol ac yn methu â chael eu harchwilio'n deg.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymunedau a Llywodraeth Leol, James Brokenshire, wrth BBC Breakfast: "Mae ymchwiliad parhaus mewn perthynas â chwynion a wnaed dros sylwadau Boris yr wythnos diwethaf. Rwy'n credu mai dyna'r dull cywir. "

Ychwanegodd "Yn sicr, ni fyddwn wedi dewis y geiriau a ddefnyddiwyd gan Boris," ond ni fyddent yn gwneud sylwadau arno ymhellach yn ystod yr ymchwiliad.

Pe baent yn cael eu cadarnhau, bydd panel annibynnol yn edrych ar y cwynion wedyn a allai gyfeirio Mr Johnson at fwrdd y blaid, sydd â'r pŵer i'w ddileu.

Ddydd Gwener, mewn ymchwiliad ar wahân i gwyn, y Dywedodd gwarchodwr cydraddoldeb y DU Roedd sylwadau Johnson yn "llidus ac yn ymwthiol" ac roedd ei sylwadau wedi codi "gwilymu menywod Mwslimaidd".

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Islam, UK