Mae'r UE yn rhyddhau € 138 miliwn mewn cyllid dyngarol a datblygu ar gyfer rhanbarth #LakeChad Affrica

| Medi 7, 2018


Mae'r argyfwng dyngarol ym masn Llyn Chad Affrica, sy'n effeithio ar rannau o Nigeria, Niger, Chad a Camerŵn, yn parhau i waethygu oherwydd trais hir, ansicrwydd a diraddiad amgylcheddol. Er mwyn helpu'r cymunedau mwyaf agored i niwed, mae'r Comisiwn heddiw wedi cyhoeddi cyllid newydd o € 138 miliwn sy'n cyfuno cymorth dyngarol a datblygu. Mae hyn yn rhan o becyn cymorth cyffredinol yr UE ar gyfer y rhanbarth sy'n werth € 232m.

Wrth siarad heddiw yn y Gynhadledd Lefel Uchel ar Ranbarth Llyn Chad ym Merlin, dywedodd Cymorth Dyngarol a Chomisiynydd Rheoli Argyfwng Christos Stylianides: “Mae effeithiau trychinebus gwrthdaro arfog a thrais ym masn Llyn Chad wedi cael effaith ddifrifol mewn ardal sydd eisoes wedi'i chwympo gan tlodi ac effeithiau eithafol newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi ymrwymo i barhau i helpu'r rhai mwyaf agored i niwed. Heddiw rydym yn cynyddu ein cymorth dyngarol a datblygu. Yr hyn sy'n hanfodol yw bod pob parti yn y gwrthdaro yn sicrhau mynediad llawn ledled y rhanbarth fel y gall ein cymorth gyrraedd y rhai sydd mewn angen.

“Gan fod y sefyllfa ddyngarol yn parhau i fod yn bwysig, mae angen i ni hefyd helpu i baratoi'r rhanbarth i symud o wrthdaro i heddwch - ac o fod yn fregus i wydnwch. Bydd ein cyllid newydd yn buddsoddi mewn gwasanaethau cymdeithasol ac yn mynd i'r afael â thlodi, diraddiad amgylcheddol ac effeithiau newid yn yr hinsawdd. Byddwn hefyd yn rhoi hwb i rai o'n rhaglenni presennol yng Ngogledd Ddwyrain Nigeria trwy gryfhau ymdrechion addysg ac ailintegreiddio merched, yn ogystal â gwasanaethau iechyd a maeth, ”meddai'r Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol Neven Mimica.

Mae'r pecyn yn rhan o strategaeth yr UE i gysylltu ei gefnogaeth ddyngarol a datblygu yn well, gyda Nigeria a Chad yn ddwy wlad beilot yn yr ymdrech hon. Rhwng 2014 a 2017, darparodd yr UE bron i € 700m mewn cymorth dyngarol a chymorth datblygu i'r rhanbarth.

Cefndir

Dadansoddiad o'r pecyn cymorth newydd:

Bydd y cymorth dyngarol a gyhoeddwyd heddiw yn mynd i bedair gwlad yn y rhanbarth: Nigeria (€ 47m), Niger (€ 15m), Chad (€ 11.8m), a Cameroon (€ 15.1m). O'r arian hwn, roedd € 58.75m cyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2018 fel rhan o gymorth dyngarol a ddarperir gan yr UE i wledydd y Sahel. Bydd cymorth dyngarol yn cwmpasu'r anghenion bwyd a maeth aciwt yn ogystal â chefnogi gweithgareddau diogelu, mynediad at ofal iechyd sylfaenol a chysgod. Bydd yr UE hefyd yn cefnogi bywoliaethau, gan helpu pobl i ailadeiladu eu bywydau.

Bydd y cymorth datblygu a gyhoeddwyd heddiw hefyd yn mynd i bedair gwlad y rhanbarth: Nigeria (€ 74.5m), Niger (€ 32.2m), Chad (€ 33.2m), a Camerŵn (€ 2.7m), am swm cyfunol o € 143m, allan y cyhoeddwyd € 34.7m yn gynharach eleni. Mae'r sefyllfa ddyngarol ym masn Llyn Chad yn hynod fregus. Mae dros 2.4 miliwn o bobl wedi cael eu dadleoli'n rymus (gan gynnwys 1.2 miliwn o blant), tra bod trais ac ansicrwydd hefyd wedi cael effaith negyddol ar fywydau a bywoliaethau mwy na 17 o bobl. Mae angen cymorth bwyd brys ar tua 3.6 o bobl a 440, 000 y mae ar blant sydd â diffyg maeth difrifol ar draws y rhanbarth angen cymorth achub bywyd. Mae'r argyfwng dyngarol canlyniadol ymhlith y mwyaf yn y byd.

Mae cefnogaeth datblygu UE yn y rhanbarth yn cynnwys creu amodau diogelwch priodol ar gyfer dychwelyd ac ailintegreiddio cynaliadwy pobl a ddadleolwyd yn fewnol a ffoaduriaid; cefnogi adleoli'r wladwriaeth ar gyfer darparu gwasanaethau sylfaenol (gofal iechyd, diogelwch bwyd ac addysg); cefnogi adferiad economaidd a chreu swyddi, yn enwedig ar gyfer yr ieuenctid.

Mwy o wybodaeth

Nigeria

niger

Chad

Cameroon

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Nigeria

Sylwadau ar gau.