Er gwaethaf Trump, mae buddsoddiadau #Qatar yn tynnu sylw at gryfder yr Almaen

| Medi 11, 2018

Pan fydd pennaeth corff amlwg yn y diwydiant Almaeneg yn meddwl y mis diwethaf bod “storm stormus yn dod o'r gorllewin”, roedd yn crynhoi'r anesmwythder a ledaenodd ledled Ewrop dros Donald Trump a bod ei bolisi masnach ryngwladol yn ddi-hid. Roedd y safiad hwn yn ymddangos yn fygythiol iawn i'r Almaen a'i diwydiant modurol, sy'n gwerthu tua 1.3 miliwn o geir i'r Unol Daleithiau bob blwyddyn.

Mae'n hawdd gweld pam y byddai Trump, sydd wedi adeiladu ei strategaeth wleidyddol ar atavism ymosodol, yn awyddus i gael cic yn yr Almaen. Mae diwydiant modurol America wedi bod yn dirywio sawl mis, a chyda thariffau'r UE ar geir yr Unol Daleithiau yn sylweddol uwch na dyletswydd gytûn America, mae cystadleuwyr tramor y bwch dihangol yn chwarae'n dda gyda Trump's base.

Hyd yn hyn, fodd bynnag, ychydig o effaith a gafodd y bygythiadau. Adroddiad newydd yn awgrymu bod morâl yng nghymuned fusnes yr Almaen ar ôl cadoediad traws-Iwerydd a drefnwyd gan lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Jean-Claude Juncker ar Orffennaf 25th. Efallai fod y teimladau hynny wedi cael eu gwella ymhellach gan ddatblygiadau economaidd diweddar, gan gynnwys cyhoeddiad Qatar € 10 biliwn mewn buddsoddiad newydd yn canolbwyntio ar fentrau bach a chanolig yr Almaen (BBaCh) - a elwir yn wahanol fel mentrau Dosbarth canol.

Felly faint o ddifrod wnaeth yr holl densiwn hwn i economi fwyaf Ewrop? Yn wir, mae'r cwymp wedi bod yn gymharol fach. Fe wnaeth gorchmynion y ffatri arafu'n annisgwyl yn syth ar ôl trydar y Trump yn swyddogol tariffau bygythiol, ond mae twf CMC wedi yn aros cyson o gwmpas 0.5%. Llwyddodd mynegai hyder busnes sefydliad ymchwil Ifo uchel ei barch yr Almaen i lithro ym mis Gorffennaf, ond ers hynny mae wedi bod cofnodi ei welliant misol cryfaf ers 2014. Mae cyfres o syniadau, gan gynnwys Ifo ei hun, wedi codi eu rhagolygon twf, tra bod Mynegai Rheolwyr Prynu, sy'n mesur iechyd y diwydiant gweithgynhyrchu, cyrraedd uchel chwe mis yr wythnos diwethaf.

Yn nhermau Juncker ei hun, fodd bynnag, mae setliad yr UE â Trump yn unig yn "rhoi'r gorau i ben" - a dyna yw unrhyw un a fydd cysylltiadau economaidd rhwng Ewrop a'r Unol Daleithiau yn adennill eu sefydlogrwydd ar unrhyw adeg yn fuan.

A fydd economi'r Almaen yn gallu gwrthsefyll dadansoddiad mwy difrifol? Yn sicr mae'n ymddangos yn fwy parod i wneud hynny, diolch i ail-gydbwyso diweddar. Sefydlogrwydd gwleidyddol a chyflogaeth o safon uchel gyrru lefelau hyder defnyddwyr i uchafbwyntiau bob amser y llynedd. Adlewyrchwyd y duedd hon yng ngwariant aelwydydd, sydd wedi codi € XWUM biliwn mewn dim ond tair blynedd. Mae'r gwariant hwnnw wedi cynyddu yn ei dro cofnod twf yn y sector gwasanaeth, sydd bellach cyfrifon am dros ddwy ran o dair o CMC yr Almaen.

Mae twf y gwasanaethau wedi lleihau'n sylweddol ddibyniaeth yr Almaen ar weithgynhyrchu traddodiadol. Mae hyfywedd y farchnad ddomestig hefyd yn darparu bwled bras sy'n cael ei arwain gan ddefnyddwyr yn erbyn siocau yn y dyfodol, wedi'i gryfhau gan newydd cytundeb talu gan effeithio ar ddwy filiwn o weithwyr yn y sector cyhoeddus. Wrth i'r newidiadau hyn barhau, mae atyniad yr Almaen i fuddsoddwyr tramor yn parhau i gael ei ddileu.

Dim ond yr wythnos ddiwethaf, er enghraifft, Canghellor yr Almaen Angela Merkel croesawodd emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani i Berlin ar gyfer Fforwm Busnes a Buddsoddi Qatar-yr Almaen. Fel rheol, gallai'r digwyddiad fod wedi hedfan o dan y radar - heblaw bod yr emir Qatari yn defnyddio'r achlysur i gyhoeddi € 10 biliwn o fuddsoddiad newydd yn y sector ynni Almaeneg ac yn dylanwadol yr Almaen Mittelstand.

O gofio bod llawer o fuddsoddiadau presennol Qatar yn yr Almaen yn cynnwys cyfranddaliadau mewn cwmnïau mawr megis Deutsche Bank, Volkswagen a Siemens, mae dyraniad y cyfalaf newydd hwn yn golygu arallgyfeirio sylweddol ar gyfer presenoldeb economaidd Qatar yn y wlad. Efallai y bydd Qatar hefyd yn gallu helpu Merkel ar y blaen ynni. Mae hi a'r Almaen dan dân o fewn Ewrop ac o Washington am eu gor-ddibyniaeth canfyddedig ar gyflenwadau nwy Rwsia. Roedd trafodaethau yn y fforwm yn cynnwys buddsoddiad Qatari mewn terfynell nwy naturiol hylifedig (LNG) a fyddai'n helpu'r Almaen i arallgyfeirio ei gyflenwad ynni.

Felly, mae diben yr Almaen ar y sector modurol yn beth o'r gorffennol? Mae hwnnw'n gais cynamserol, i ddweud y lleiaf. Mae diwydiant ceir yr Almaen yn dal i fod yn gyfrifol am bron 15% o GDP y wlad ac mae'n cyflogi dros bobl 790,000, bron 1% o'r boblogaeth gyfan. Gallai tariffau Trump dorri'n ddifrifol ar gynhyrchiad ar adeg pan mae chwyddiant eisoes yn rhedeg yn destun pryder uchel ac mae'r diwydiant eisoes yn tyfu o sgandal allyriadau Volkswagen. Byddent hefyd yn gwireddu ofnau gwaethaf llawer o bobl, gan roi pwyslais mawr deint mewn hyder defnyddwyr.

Nid rhethreg amddiffyniaeth America yn erbyn Ewrop yw'r unig storm ar y gorwel. Gallai rhyfel fasnach Washington â Beijing hefyd gael effaith fawr ar y sefyllfa. Mae gan grwpiau diwydiant Rhybuddiodd bod cwmnïau Almaeneg sy'n gwneud busnes yn Tsieina a'r Unol Daleithiau eisoes yn dioddef cyfyngiadau masnachu. Yn nes at gartref, y argyfwng economaidd yn Nhwrci yn achosi trafferth mawr i fanciau Almaeneg, sef meddwl i fenthyg Ankara hyd at € 20 biliwn.

Fodd bynnag, mae pob peth yn cael ei ystyried, mae economi yr Almaen wedi pwyso a mesur y sioeau hyn ac amharu arno yn ogystal â Merkel ac y gallai ei chynghorwyr fod wedi gobeithio. Ymddengys nad yw Rhyfel Masnach Iwerydd o 2018 wedi symud o Twitter i'r byd go iawn - am nawr, o leiaf.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi

Sylwadau ar gau.