Mae'r Senedd yn cymeradwyo € 34m yn #EUAid i #Greece, #Poland, #Lithuania and #Bulgaria

| Medi 17, 2018


Cymeradwywyd gan ASEau gymorth gwerth £ 34 miliwn o gymorth Cronfa Undod Ewropeaidd yr UE (EUSF) i helpu i ailadeiladu yng Ngwlad Groeg, Gwlad Pwyl, Lithwania a Bwlgaria ar ôl trychinebau naturiol yn 2017.

Mae'r cymorth yn cynnwys € 16,918,941 ar gyfer gwaith atgyweirio ac ailadeiladu yn Lithwania ar ôl i glaw parhaus drwy gydol haf a hydref 2017 achosi llifogydd a oedd wedi difrodi systemau draenio, argaeau a ffyrdd yn ogystal â thir amaethyddol. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i helpu i adfer y rhwydwaith dŵr a'r seilwaith rheoli.

Bydd Gwlad Pwyl yn derbyn € 12,279,244 i atgyweirio difrod gan stormydd treisgar a glaw trwm yn y tair rhanbarth o Kuyavian-Pomerania, Pomerania, a Mwy o Wlad Pwyl, gan ddinistrio degau o filoedd o hectarau o goedwigoedd a chnydau yn ogystal â chludiant a seilwaith ynni.

Mae stormydd a llifogydd hefyd yn taro rhanbarth Burgas, yn ne-ddwyrain Bwlgaria, a fydd yn cael € 2,258,225 mewn cymorth EUSF.

Yn olaf, bydd Gwlad Groeg yn derbyn € 2,535,796 i atgyweirio difrod difrifol i rannau o ynys Kos a achosir gan ddaeargryn ym mis Gorffennaf 2017.

Yr adroddiad gan Janusz Lewandowski (EPP, PL), gan bleidleisiau 652 i 26, gydag ymataliadau 4. Y gyllideb ddiwygiedig angenrheidiol Rhif 4 / 2018, gan rapporteur Siegfried Mureşan (EPP, RO), gan bleidleisiau 654 i 26, gyda gwrthodiadau 3.

Taflenni ffeithiau ar gymorth EUSF i Bwlgaria, Gwlad Groeg, lithuania ac gwlad pwyl Gellir dod o hyd ar-lein ar wefan y Comisiwn. Gellir dod o hyd i fwy o gefndir yn y Cynnig y Comisiwn.

Cefndir

Sefydlwyd yr EUSF yn 2002 mewn ymateb i lifogydd trychinebus yng nghanol Ewrop yn ystod haf y flwyddyn honno. Ers hynny, atgyweirio gwaith ar ôl mwy na thrychinebau 80 - gan gynnwys llifogydd, tanau coedwig, daeargrynfeydd, stormydd a sychder - ym mhob dim Mae gwledydd 24 yr UE wedi derbyn cymorth EUSF yn fwy na € 5 biliwn.

Gellir defnyddio arian o Gronfa Gyfundeb yr Undeb Ewropeaidd i gefnogi ymdrechion ailadeiladu a chynnwys rhai o gostau gwasanaethau brys, llety dros dro, gweithrediadau glanhau a diogelu treftadaeth ddiwylliannol, er mwyn lleddfu baich ariannol awdurdodau cenedlaethol yn y yn deffro o drychinebau naturiol.

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Bwlgaria, EU, Cronfa Undod yr UE, Senedd Ewrop, Gwlad Groeg, lithuania, gwlad pwyl

Sylwadau ar gau.