Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Menter o'r Undeb Ewropeaidd, yr Ariannin a Mongolia yw'r Alliance for Torture-Free Trade.

Mewn hwb pellach i'w waith, gwelodd y Gynghrair bum gwlad arall yn ymuno, gan ddod â'r cyfanswm i fwy na 60. Drwy ymuno â'r Gynghrair, mae gwledydd yn ymrwymo i gyfyngu ar allforion y nwyddau hyn ac i'w gwneud yn haws i awdurdodau tollau olrhain llwythi a nodi cynhyrchion newydd.

Meddai'r Comisiynydd Masnach Cecilia Malmström, a gyd-gynhaliodd gyfarfod Gweinidogol cyntaf y Gynghrair, a gynhaliwyd ym mhedrau Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig (UNGA) yn Efrog Newydd: "Mae defnydd systematig o artaith yn drosedd yn erbyn dynoliaeth. Heddiw, rydym yn dangos ein hymrwymiad i hawliau dynol a chymryd camau pendant i ddileu tortaith a chosb cyfalaf. Mae torture yn offeryn ofn ac nid oes ganddo le mewn unrhyw gymdeithas. Rydym wedi dod ynghyd ag un llais i ddweud na fyddwn yn sefyll ar gyfer y fasnach hon - nid yn ein gwlad ni, nac yn unrhyw le arall yn y byd. "

Y pum gwlad ychwanegol a ymunodd â'r Gynghrair am Fasnach Amrwd yn y Gweinidogion oedd Awstralia, Cape Verde, Seland Newydd, Palau a Vanuatu.

Mae'r Gynghrair yn credu bod offerynnau'r Cenhedloedd Unedig fel y Confensiwn ar Fasnach Ryngwladol mewn Rhywogaethau mewn Perygl (CITES) a'r Cytundeb Masnach Arfau (ATT) yn darparu enghreifftiau gweithiol o gytundebau rhyngwladol i roi'r gorau i fasnachu diangen. Mae cytundeb heddiw i wthio ar gyfer gweithredu'r Cenhedloedd Unedig yn nodi cam ymlaen yn y broses i greu fframwaith byd-eang ar gyfer cau'r fasnach mewn nwyddau a ddefnyddir i arteithio pobl neu i gyflawni gweithrediadau.

Mae gan y Gynghrair yn ei golygfeydd nwyddau megis batonau gyda sbigiau metel, gwregysau sioc trydan, brenwyr sy'n manteisio ar bobl wrth eu hail-dorri, cemegau a ddefnyddir ar gyfer gweithrediadau, yn ogystal â siambrau nwy a chadeiriau trydan.

Agorwyd gan Uwch Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, Michelle Bachelet, gwnaeth y cyfarfod Gweinidogol gyfraniadau gan ystod o Weinidogion a chyfres o arbenigwyr rhyngwladol, yn eu plith Ysgrifennydd Cyffredinol Amnest Rhyngwladol Kumi Naidoo. Fe wnaethant dystiolaethu am yr erchyllion sy'n cael eu cynnal o ddydd i ddydd gyda'r nwyddau a weithgynhyrchir ac yna eu prynu a'u gwerthu yn rhyngwladol mewn masnach broffidiol.

Yn ei araith agoriadol, dywedodd Uwch Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Dynol, Michelle Bachelet, fod artaith wedi effeithio'n uniongyrchol ar ei theulu. "Mae torture yn ymosodiad difrifol ar urddas dynol," meddai. "Mae'n achosi niwed difrifol i'r ddau ddioddefwr a chymdeithas."

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gwaharddiadau allforio ar artaith a chyfarpar gweithredu - fel y ddeddfwriaeth sydd ar waith yn yr UE - wedi gwneud y fasnach yn y nwyddau hyn yn fwy anodd. Nid yw cyfreithiau o'r fath wedi dod i ben, fodd bynnag; mae masnachwyr yn dod o hyd i ffyrdd o osgoi gwaharddiadau a rheolaethau trwy wledydd eraill. Dyna pam y mae'r Gynghrair ar gyfer Masnach Am ddim yn Dychryn nawr yn anelu at ehangu a chymryd camau pellach.

Rhestr lawn o wledydd yn y Gynghrair am Fasnach-Amser Masnach

Albania, yr Ariannin, Armenia, Awstralia, Awstria, Gwlad Belg, Bosnia a Herzegovina, Brasil, Bwlgaria, Canada, Cape Verde, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, y Weriniaeth Tsiec, Denmarc, Ecuador, El Salvador, Estonia, Gweriniaeth Iwgoslafaidd Macedonia, Ffrainc, Georgia, yr Almaen, Gwlad Groeg, Hwngari, Gwlad yr Iâ, Iwerddon, Yr Eidal, Latfia, Liechtenstein, Lithwania, Lwcsembwrg, Madagascar, Malta, Mecsico, Moldofia, Mongolia, Montenegro, Yr Iseldiroedd, Norwy, Palau, Panama, Paraguay, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Serbia, Seychelles, Slofenia, Slofacia, Sbaen, Sweden, y Swistir, Wcráin, y Deyrnas Unedig, Uruguay, Vanuatu, yr Undeb Ewropeaidd.

Mwy o wybodaeth

Gwefan y Gynghrair

Y datganiad a gytunwyd gan y gwledydd yn ystod y Gweinidog

Mae lluniau a fideos ar gael ar EbS

Lluniau o'r cyfarfod Gweinidogol

Fideo o'r cyfarfod gweinidogol

Gwasgwch luniau o offerynnau tortaith

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Erthygl Sylw, Cenhedloedd Unedig

Sylwadau ar gau.