Llywydd Juncker yn cyfeirio #NelsonMandelaPeaceSummit

| Medi 27, 2018

Arlywydd Jean-Claude Juncker ar 24 Medi - yn y Uwchgynhadledd Heddwch Nelson Mandela ym Mhencadlys y Cenhedloedd Unedig - deyrnged i Madiba a thynnodd sylw at bwysigrwydd gwir bartneriaeth gydag Affrica, fel yr amlinellir hefyd yn ystod ei 2018 Cyflwr yr araith Undeb.

Dywedodd Llywydd Juncker: "Daeth Mandela o gefnder cyfandir, cyfandir sy'n ifanc, yn urddasol a chyda dyfodol addawol. Affrica, y mae Ewrop wedi'i rhwymo gan gymuned o dynged. Y cyfandir cyfagos hwn yr ydym am adeiladu cysylltiadau agosach â hi. Oherwydd bod cynghrair rhwng ein dwy gyfandir, cynghrair o gydraddau, yr unig ffordd bosibl."Galwyd yr Uwchgynhadledd ar achlysur canmlwyddiant geni Mandela i fyfyrio ar heddwch byd-eang, gydag arweinwyr gwleidyddol yn ymrwymo i ail-ymdopi â'r ymdrechion i adeiladu byd cyfiawn, heddychlon, ffyniannus, cynhwysol a theg.

Mae araith lawn Llywydd Juncker ar gael yma a'r datganiad gwleidyddol a fabwysiadwyd gan Uwchgynhadledd Heddwch Nelson Mandela yma . Mwy o wybodaeth ar Gynghrair Ewrop-Affrica fel y'i cyflwynwyd gan yr Arlywydd Juncker, yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, EU, byd

Sylwadau ar gau.