Mae'r UE yn rhyddhau € 1.5 miliwn mewn cymorth brys i ddioddefwyr #EndonesianEarthquake

| Hydref 3, 2018

Yn dilyn y nifer uchel o anafusion a difrod a achoswyd gan y daeargryn a'r tswnami a ddaeth i Indonesia yn y penwythnos diwethaf, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi rhyddhau € 1.5 miliwn cychwynnol mewn cymorth dyngarol brys. Comisiynydd Rheoli Cymorth ac Argyfwng Dyngarol Christos Stylianides (Yn y llun) meddai: "Rydym yn gweithredu'n gyflym i sianelu cymorth brys i'r rhai a effeithir fwyaf yn Indonesia. Bydd ein harian yn cynorthwyo'r rhai mwyaf bregus a bydd cymorth yn darparu cyflenwadau hanfodol megis bwyd, lloches, dŵr a glanweithdra a chyflenwadau meddygol. Mae hyn yn gydnaws yr Undeb Ewropeaidd ar waith. Mae ein meddyliau gyda'r holl ddioddefwyr ac ymatebwyr cyntaf yn gweithio o amgylch y cloc i achub bywydau ". Yn ogystal, mae'r Comisiwn yn defnyddio arbenigwr dyngarol i'r ardal i helpu i gydlynu ymdrechion rhyddhad yr UE ac mae wedi gweithredu'r Gwasanaeth bapio lloeren Copernicus argyfwng yr UE. 24 / 7 y Comisiwn Canolfan Cydlynu Ymateb Brys (ERCC) yn monitro datblygiadau yn agos ac yn sefyll yn barod i sianelu cefnogaeth bellach yn ôl yr angen. Rhyddhaodd Uwch Gynrychiolydd / Is-Lywydd Federica Mogherini a Chomisiynydd Stylianides ddatganiad ar y cyd ar y daeargryn marwol a'r tswnami yn y wlad y gellir ei ddarganfod yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Trychinebau, EU, Cronfa Undod Undeb Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.