Mae'r UE yn cefnogi ymateb llifogydd yn #Nigeria

| Hydref 3, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ysgogi cymorth dyngarol o € 1 miliwn mewn ymateb i'r llifogydd presennol yn Nigeria. Bydd cymorth dyngarol yr UE yn cefnogi'r teuluoedd yr effeithir arnynt ac yn darparu lloches, bwyd a meddyginiaeth. Yn ogystal, mae'r Comisiwn yn darparu arbenigedd technegol, gan ddefnyddio arbenigwr amgylcheddol drwy'r Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE, a chynhyrchu mapiau lloeren drwy'r Gwasanaeth Rheoli Argyfwng Copernicus. “Unwaith eto, mae trychinebau naturiol, fel y llifogydd trwm presennol yn Nigeria, yn dangos effaith fyd-eang newid yn yr hinsawdd. Drwy ein Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE, mae'r Undeb Ewropeaidd yn dangos ei undod â Nigeria ac yn cefnogi ymateb yr Asiantaeth Rheoli Argyfyngau Genedlaethol, ”meddai'r Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfyngau Christos Stylianides. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd mewn cysylltiad â'r Asiantaeth Rheoli Argyfyngau Genedlaethol yn Nigeria ac mae'n barod i ddarparu cymorth ychwanegol trwy ei Fecanwaith Diogelu Sifil yr UE, os oes angen. Daw'r dyraniad hwn i'r ymateb i lifogydd yn ychwanegol at y swm o dros € 48 miliwn y mae'r UE yn ei ddarparu yn Nigeria yn 2018 i fynd i'r afael â'r anghenion brys sy'n deillio o'r gwrthdaro yn rhan ogledd-ddwyrain y wlad.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Trychinebau, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Cronfa Undod Undeb Ewropeaidd, Nigeria

Sylwadau ar gau.