#EUCivilProtectionMechanism weithredol mewn ymateb i'r ddaeargryn yn #Indonesia

| Hydref 8, 2018

y Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE wedi'i weithredu i ymateb i effeithiau dinistriol y daeargryn a'r tswnami yn Central Sulawesi, Indonesia. Y Comisiwn Canolfan Cydlynu Ymateb Brys bellach yn gweithio 24 / 7 i symud cynigion o gymorth i'r ardaloedd yr effeithir arnynt. Mewn ymateb uniongyrchol, gwnaed cynigion cychwynnol gan Gwlad Belg a Denmarc. Disgwylir i ragor o gymorth gael ei sianelu yn y dyddiau nesaf. "Mae Undeb Ewropeaidd yn gwybod dim ffiniau. Rydym yn gweithio o gwmpas y cloc i sianelu cyflenwadau hanfodol trwy ein Mecanwaith Amddiffyn Sifil. Diolchaf i'r datganiadau sydd wedi cynnig cymorth hyd yn hyn ac yr wyf yn galw ar ein Aelod-wladwriaethau i barhau i ymateb yn gyflym, "meddai Christos Stylianides, y Comisiynydd Cymorth Dynol a Chymdeithasol. Daw hyn ar ben y € 1.5 miliwn o becyn cymorth dyngarol cychwynnol yr UE Fe'i hysbysebwyd yn union ar ôl y drychineb eisoes y penwythnos diwethaf. Yn ogystal, mae Copernicus, gwasanaethau mapio lloeren brys y Comisiwn, wedi cynhyrchu mapiau lloeren i asesu'r sefyllfa yn yr ardaloedd yr effeithiwyd arnynt a helpu awdurdodau cenedlaethol ac ymatebwyr ar lawr gwlad. Mae'r Comisiwn yn cyd-gyllido costau trafnidiaeth cymorth a gaiff ei symud drwy'r Fecanwaith Amddiffyn Sifil, y gellir ei weithredu ar gais gwlad yr effeithir arno yn unig. pics ac fideo mae stociau'r Ganolfan Argyfwng ar gael.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Trychinebau, EU, Cronfa Undod Undeb Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.