#Brazil yn lansio anghydfod masnach yn erbyn #China dros siwgr - #WTO

| Hydref 25, 2018

Mae Brasil wedi lansio cwyn yn erbyn Tsieina gyda Sefydliad Masnach y Byd i herio cyfyngiadau Beijing ar fewnforion siwgr, a ddangosodd ffeilio a gyhoeddwyd gan y WTO yr wythnos hon, yn ysgrifennu Tom Miles.

Dywedodd Brasil ei fod yn herio mesur "diogelu" Tsieina ar siwgr wedi'i fewnforio, gweinyddu ei chwota cyfradd tariff, a'i system "trwyddedu mewnforio awtomatig" ar gyfer siwgr y tu allan i'r cwota.

Mae ymadrodd Brasil i'r WTO, sy'n cadarnhau symudiad a gymeradwywyd gan ei siambr fasnach dramor CAMEX ar 31 Awst, yn ymateb i gynhwysiad mewn allforion siwgr Brasil ers i Tsieina osod tariff siwgr 45% ychwanegol y llynedd.

Cafodd y dreth ei ostwng i 40% y mis Mai hwn a bydd yn cael ei dorri i 35% ym mis Mai 2019. Mae'n dod ar ben y tariff rheolaidd ar gyfer siwgr, sef 15% ar y tunnell fetrig 1.945 miliwn cyntaf a 50% ar unrhyw fewnforion y tu allan i'r cwota hwnnw, dywedodd ffeilio Brasil.

Mae Cytundebau Diogelwch y WTO yn caniatáu tariffau o'r fath fel mesur dros dro i wrthsefyll ymchwydd sydyn ac annisgwyl mewn mewnforion sy'n bygwth niwed i gynhyrchwyr cenedlaethol.

Ond mae yna amodau y mae angen eu bodloni ar gyfer y rheolau i'w cymhwyso, a dywedodd Brasil fod Tsieina wedi torri rheolau 12 WTO gyda'i ddulliau diogelu, pum rheolau â'i cwotâu, a 13 â'i system drwyddedu.

Dywedodd Brasil nad oedd y system trwyddedu mewnforio awtomatig (AIL), a oedd yn gymwys i fewnforion y tu allan i'r cwota, yn "awtomatig".

"Ymhellach, o dan y System AIL, os yw mewnforion yn cynyddu'n rhy gyflym, gall MOFCOM leihau neu atal issuance trwyddedau i fewnforio siwgr ar unrhyw adeg. Mae Tsieina felly'n cyfyngu mewnforio siwgr y tu allan i'r cwota. "

Dywedodd Weinyddiaeth Fasnach Tsieina yr wythnos diwethaf bod ei fesurau diogelu ar fewnforion siwgr yn unol â rheolau WTO.

Drwy lansio anghydfod, mae Brasil wedi agor ffenestr 60 ar gyfer Tsieina i geisio datrys y mater mewn sgyrsiau. Wedi hynny, gallai Brasil ofyn am ddyfarniad gan banel anghydfod WTO.

Byddai hynny'n sbarduno cyfreitha a fyddai'n cymryd blynyddoedd ond gallai arwain at fod yn ofynnol i Tsieina gollwng ei gyfyngiadau siwgr neu wynebu cosbau masnach posibl, os canfyddir bod ei bolisïau siwgr yn torri'r rheolau.

Roedd Brasil wedi cynnig bod Tsieina wedi eithrio swm cyfyngedig o siwgr Brasil o ddiogelu, ond gwrthododd Tsieina'r cynllun, dywedodd ffynhonnell yn agos at y trafodaethau ym mis Ebrill.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Brasil, Tsieina, EU

Sylwadau ar gau.