#Khashoggi - ASE yn galw am werthiannau arfau i Saudi Arabia

| Hydref 25, 2018
Galwodd yr Arlywydd Tajani am ymholiad rhyngwladol i farwolaeth y newyddiadurwr a'r awdur Jamal Khashoggi. © Hasan Jamali / AP Lluniau / Undeb Ewropeaidd-EP Mae Senedd Ewrop yn condemnio lladd newyddiadurwr Saudi Jamal Khashoggi © Hasan Jamali / AP Photos / EU-EP

Yn dilyn lladd y newyddiadurwr Jamal Khashoggi, mae Senedd Ewrop yn galw ar wledydd yr Undeb Ewropeaidd i uno a gosod gwaharddiad arfau ar draws yr UE ar Saudi Arabia.

Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd yr wythnos diwethaf, fe wnaeth yr ASEau gondemnio yn y telerau cryfaf posibl tortaith a lladd newyddiadurwr Saudi Jamal Khashoggi yn Nhwrci. Maent hefyd yn galw am ymchwiliad diduedd, rhyngwladol i'w farwolaeth i ddarganfod beth a ddigwyddodd mewn gwirionedd y tu mewn i gonsulat Saudi yn Istanbul ar 2 Hydref, ac i'r rhai sy'n gyfrifol eu dwyn gerbron y llys.

Mae'r testun yn nodi bod y llofruddiaeth yn annhebygol o ddigwydd heb y wybodaeth na rheolaeth y Tywysog y Goron Saudi Mohammad bin Salman.

Achosion arfau ar draws yr UE ar Saudi Arabia

Yn dilyn y llofruddiaeth ddifrifol, mae'r penderfyniad yn ailadrodd galwad blaenorol Senedd Ewrop ar lywodraethau'r UE i gyrraedd sefyllfa gyffredin er mwyn gosod gwaharddiad arfau ar draws yr UE ar Saudi Arabia. A galw tebyg yn cael ei gyflwyno gan y Tŷ ar 4 Hydref, o ystyried rôl y wlad yn y rhyfel cartref brutal yn Yemen cyfagos.

Mae ASEau hefyd yn galw ar Brif Federica Mogherini, Polisi Tramor yr UE ac ar yr aelod-wladwriaethau i sefyll yn barod i osod cosbau wedi'u targedu, gan gynnwys gwaharddiadau ar fisa ac asedau yn rhewi yn erbyn unigolion Saudi, unwaith y bydd y ffeithiau wedi'u sefydlu.

Yn olaf, mae'r Senedd yn annog aelod-wladwriaethau i gymryd y fenter yng nghyfarfod nesaf Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa ar 5 Tachwedd i godi mater aelodaeth y cyngor ar gyfer datganiadau â chofnodion hawliau dynol amheus, gan gynnwys Saudi Arabia.

Cefndir

Mae'r newyddiadurwr blaenllaw Saudi Jamal Khashoggi wedi bod ar goll ers mynd i gonsulat Saudi Arabia yn Istanbul ar 2 Hydref. Mae ei ddiflaniad wedi ysgogi cyhuddiadau rhyngwladol eang ei fod wedi ei arteithio a'i lofruddio gan asiantau Saudi yn yr adeilad, er nad yw ei gorff wedi dod o hyd iddo eto.

Yn y lle cyntaf, gwrthododd Saudi Arabia unrhyw ymglymiad yn Jamal Khashoggi, ond yn dilyn pwysau rhyngwladol trwm, cyfaddefodd y wlad fod y lladd yn digwydd ar safle'r conswle. Roedd Khashoggi yn beirniad adnabyddus o'r gyfundrefn Saudi.

Cymeradwywyd y testun gan bleidleisiau 325 o blaid, gwrthdaro yn erbyn a 19.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Erthygl Sylw, Sawdi Arabia

Sylwadau ar gau.