#Brazil - Galw Democratiaid Ewropeaidd Ewrop ar Bolsonaro i barchu cyfansoddiad

| Hydref 29, 2018

Aeth Brasilwyr i'r arolygon ddoe (28 Hydref) ac etholwyd llywydd newydd, gyda chanlyniadau etholiad yn nodi mai'r enillydd yw Jair Bolsonaro (Yn y llun). Gyda phob parch at ddemocratiaeth Brasil ac allan o gyfeillgarwch â phobl Brasil, mae Sosialwyr a Democratiaid yn galw ar y llywydd newydd i barchu gwerthoedd cyffredinol hawliau dynol a democratiaeth a'r egwyddorion a gynhwysir yn y Cyfansoddiad Brasil.

Dywedodd Llywydd Grŵp S & D Udo Bullmann: "Rydym yn poeni'n fawr gan y posibilrwydd y bydd eithafydd adain dde, sy'n adfynd â'r gyffur milwrol brutal ac yn ysgogi casineb yn erbyn lleiafrifoedd, yn arwain y pumed gwlad fwyaf yn y byd. Yn ystod yr ymgyrch etholiadol, daeth llawer o ddinasyddion Brasil i'r strydoedd i ddweud NAW: NAD mawr i rethreg awdurdodol a gwahaniaethol yr ymgeisydd Bolsonaro; NAW i'w golygfeydd camogynydd a homoffobaidd; DIM i wleidyddiaeth casineb ac ofn. Gobeithiwn y bydd Bolsonaro yn rhoi'r gorau iddi ei farn eithafol, parchu'r Cyfansoddiad a dysgu ymddwyn a gweithredu fel llywydd i bob Brasilwr.

"Rydym hefyd yn pryderu'n fawr gan yr adroddiadau am gamddefnyddio bots ac algorithmau ar raddfa fawr i ledaenu casineb ac yn gorwedd yn yr ymgyrch etholiadol. Rhaid i hyn fod yn alwad ddiwethaf ar gyfer democratiaid dros y gair: Mae'n rhaid i ni frwydro yn erbyn ymyriadau ar-lein mewn etholiadau, fel arall mae rhyddid a thegwch y prosesau democrataidd yn y fantol!

"Rydym yn Sosialaidd a Democratiaid yn Senedd Ewrop yn sefyll gan ein ffrindiau Brasil sy'n ymladd i ddiogelu eu democratiaeth a delfrydau o gydraddoldeb, cydraddoldeb a chydraddoldeb. Rydym am ddiolch i ymgeisydd y Partido dos Trabalhadores (PT) Fernando Haddad a enillodd bleidlais rhan helaeth o etholwyr Brasil. Rydym hefyd am fynegi ein cydsyniad i gyn-lywydd Lula, sydd wedi gwneud cymaint i wella bywyd miliynau o'i gyd-ddinasyddion mwyaf agored i niwed. "

Dywedodd ASE Francisco Assis, cadeirydd Senedd Ewrop y Dirprwyaeth Mercosur a'r llefarydd ar ran S & D ar Gynulliad Seneddol yr UE-America Ladin (Eurolat), o Frasil: "Ethol dyn i lywydd Brasil nad yw erioed wedi cuddio ei hawl eithafol ni all euogfarnau ond ein gadael ni'n bryderus iawn. Mae'r datganiadau a wnaed ganddo trwy gydol yr ymgyrch etholiadol a thrwy gydol ei yrfa wleidyddol yn rhedeg yn erbyn egwyddorion sylfaenol y gyfraith ac maent yn rhy ddifrifol i'w dileu neu eu hanwybyddu.

"Mewn gwrthgyferbyniad â'i wrthwynebydd, roedd yr ymgeisydd Partido dos Trabalhadores (PT) yn wynebu'r weithred etholiadol hon gydag urddas a drychiad. Mae Fernando Haddad yn haeddu cael ei ganmol am bob amser yn agored i ddeialog gyda'r heddluoedd gwleidyddol democrataidd eraill ac am ei amddiffyniad parhaus o'r parch tuag at ddemocratiaeth, rhyddid a hawliau dynol.

"Bydd y Grŵp S & D yn rhoi sylw i esblygiad y sefyllfa wleidyddol ym Mrasil a bydd yn cefnogi'n ddiamweiniol democratiaid y wlad."

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Brasil, EU, Senedd Ewrop, Erthygl Sylw, Grŵp Sosialwyr a'r Democratiaid

Sylwadau ar gau.