#InnovationRadarPrize2018 - Mae pleidlais i ethol arloeswyr o safon fyd-eang Ewrop ar agor

| Hydref 31, 2018

Fel y Dydd Mercher (31 Hydref), gwahoddir dinasyddion yr UE i pleidleisio am eu hoff ddatblygiadau gwyddonol a thechnolegol a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio cystadleuaeth i nodi prif arloeswyr Ewrop yn y dyfodol. Gall dinasyddion nawr bleidleisio ar gyfer yr arloeswyr 20 maen nhw'n meddwl y maent fwyaf yn haeddu Gwobr Radar Arloesi 2018, sydd ar agor tan 12 Tachwedd 2018. Gellir dewis 50 arloesiadau gwahanol gan ddefnyddio Radar Arloesi y Comisiwn Ewropeaidd, peiriant chwilio a gludir gan ddata sy'n helpu i nodi arloesi potensial uchel ac arloeswyr allweddol. Mae'r rownd derfynol yn cynnwys busnesau bach a chanolig, prifysgolion a busnesau sy'n cychwyn ar draws Ewrop. Bydd y rownd derfynol 20 buddugol yn dod â'u cynlluniau i fanteisio ar eu harloesi i farchnata i reithgor o arbenigwyr yn Aberystwyth Digwyddiad 2018 TGCh yn Fienna ar 5 Rhagfyr 2018.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Gwyddoniaeth, hyfforddiant

Sylwadau ar gau.