#SME funding: € 12 miliwn ar gyfer arloeswyr ledled Ewrop

| Hydref 31, 2018

Mae 246 o fentrau bach a chanolig o wledydd 24 wedi cael eu dewis ar gyfer cymorth ariannol gan y Offeryn BBaCh- mecanwaith cyllido o dan raglen ymchwil ac arloesi Horizon 2020 yr UE. Bydd y cwmnïau yn derbyn cyfanswm o € 12.2 i ddod â'u datblygiadau arloesol i'r farchnad yn gyflymach. Bydd pob cwmni yn elwa o € 50,000 i greu cynllun busnes a bydd yn derbyn hyfforddiant am ddim a gwasanaethau cyflymu busnes.

Mae mwyafrif y cwmnïau a ddewiswyd ar gyfer cyllid ym maes technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh), iechyd a pheirianneg. Mae enghreifftiau o'r prosiectau'n cynnwys system chwistrellu dŵr i leihau allyriadau NOx o gerbydau, llwyfan digidol ar gyfer hyfforddiant seiberddiogelwch ymarferol, therapi canser newydd a thechnoleg sy'n toddi gwastraff pren i echdynnu ac ailddefnyddio deunyddiau crai. Gall cwmnïau wneud cais eisoes am rownd nesaf yr offeryn BBaCh, sydd â dyddiad cau o 13 Chwefror 2019.

Mae'r Offeryn BBaCh yn rhan o'r Cynllun peilot y Cyngor Arloesi Ewropeaidd (EIC) sy'n cefnogi arloeswyr, entrepreneuriaid, cwmnïau bach a gwyddonwyr o'r radd flaenaf sydd â chyfleoedd ariannu a gwasanaethau cyflymu. A eitem newyddion mae cysylltu â rhestr y buddiolwyr ar gael ar-lein.

sylwadau

Sylwadau Facebook

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.