Mae #GERB Bwlgaria yn cefnogi Weber i fod yn EPP #Spitzenkandidat yn etholiadau Senedd Ewrop 2019

| Tachwedd 8, 2018

Blaid Prif Weinidog y Bwlgareg Biko Borissov yn y canol-dde GERB yn cefnogi Almaeneg Manfred Weber (Yn y llun, dde) i fod yn bennaeth nesaf y Comisiwn Ewropeaidd, arweinydd seneddol GERB Tsvetan Tsvetanov (Yn y llun, chwith) dywedodd yn ystod cyfarfod gyda Weber ar 7 Tachwedd, yn ysgrifennu

Mae dirprwyaeth GERB dan arweiniad Borissov yn Helsinki cyfalaf y Ffindir ar gyfer cynhadledd Plaid Pobl Ewropeaidd yr UE sydd i ddewis ei spitzenkandidat ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop 2019. Disgwylir y penderfyniad ar Dachwedd 8.

Cyfarfu Tsvetanov a meirioedd dinasoedd Bwlgareg a etholwyd ar docynnau GERB Weber, sef pennaeth y grŵp EPP yn Senedd Ewrop ar hyn o bryd.

"Bydd eich blynyddoedd o brofiad yn amhrisiadwy i'r UE wrth ddelio â'r heriau presennol sy'n wynebu'r Undeb, megis diogelwch, mudo a Brexit. Yn ogystal, rydych hefyd yn ffrind gwych i Fwlgaria, "meddai Tsvetanov wrth Weber, yn ôl datganiad gan GERB.

"Y peth pwysicaf yw sicrhau canlyniadau er budd y dinasyddion a dyna pam yr wyf yn croesawu ymdrechion y wladwriaeth ac awdurdodau lleol ym Mwlgaria i godi ansawdd a safon bywyd y bobl," meddai Weber, yn ôl y datganiad.

Dywedodd Weber, yn ystod ei ymweliadau â Bwlgaria, gyda Borissov a Tsvetanov, ei fod wedi cael ei ddarbwyllo bod Bwlgaria yn amddiffyn ffin allanol yr UE yn dda ac yn cyfrannu at ddiogelwch pob dinesydd Ewropeaidd.

"Rwy'n hyderus y bydd canlyniadau'r etholiadau Ewropeaidd yn dda ar gyfer y bleidlais leol ym Mwlgaria yn ddiweddarach yn 2019," meddai Weber, a mynegwyd diolch am gefnogaeth y ddirprwyaeth Bwlgareg gan GERB am ei ymgeisyddiaeth.

Mae gan Weber gefnogaeth Canghellor yr Almaen Angela Merkel a'r Canghellor Awstria Sebastian Kurz. Ei gystadleuydd yw cyn Brif Weinidog y Ffindir, Alexander Stubb.

Mae'r cydymdeimlad yn y gefnogaeth Bwlgareg i Weber yn wahanol i'r tensiynau ym mis Hydref pan oedd Weber ymhlith ffigurau uchaf yr UE i feirniadu'r wlad trwy gysylltu llofruddiaeth y cyflwynydd teledu, Viktoria Marinova, i gyflwr rhyddid cyfryngau is-par Bwlgaria. Sefydlodd ymchwiliad Bwlgareg nad oedd lladd Marinova yn gysylltiedig â'i gwaith.

Roedd Borissov, wedi poeni ar feirniadaeth ei wlad, yn awgrymu ar y pryd y gallai ei blaid dynnu ei gefnogaeth i Weber. Dywedodd y byddai'n trafod y mater yn Helsinki ar gyfer 7 a 9 Tachwedd EPP congress.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, etholiadau Ewropeaidd, Senedd Ewrop

Sylwadau ar gau.