Mae llys yr UE yn gosod gwrandawiad Tachwedd 27 ar achos #Brexit reversal

| Tachwedd 8, 2018

Bydd barnwyr yng nghyfraith uchaf yr Undeb Ewropeaidd yn clywed achos ar y broses Brexit ar 27 Tachwedd, gan adolygu a yw Prydain yn gallu tynnu ei benderfyniad i adael yr UE yn unochrog, dywedodd y Llys Cyfiawnder mewn datganiad ddydd Mawrth (6 Tachwedd), yn ysgrifennu Alastair Macdonald.

Codwyd yr achos i gyfreithwyr Lwcsembwrg gan lys yr Alban, lle'r oedd pobl yn gwrthwynebu Brexit yn gofyn am ddyfarniad a fyddai'n egluro'r dehongliad o Erthygl 50 o gytundeb yr Undeb Ewropeaidd, a rhoddodd Llundain ddwy flynedd o rybudd o'i ymadawiad.

Nid yw'n glir pryd y gallai'r ECJ ddyfarniad terfynol.

Mae Theresa May, Prif Weinidog Prydain yn mynnu y bydd Prydain yn gadael yr UE ym mis Mawrth ond yn wynebu brwydr yn y senedd yn ystod yr wythnosau nesaf i gymeradwyo cytundeb posibl a fwriadwyd i hwyluso ymadawiad y wlad a chyfyngu ar amhariad o'r symudiad.

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, UK