Mae llys yr UE yn gosod gwrandawiad Tachwedd 27 ar achos #Brexit reversal

| Tachwedd 8, 2018

Bydd barnwyr yn llys uchaf yr Undeb Ewropeaidd yn clywed achos ar broses Brexit ar 27 Tachwedd, gan adolygu a all Prydain dynnu ei phenderfyniad i adael yr UE yn unochrog, meddai’r Llys Cyfiawnder mewn datganiad ddydd Mawrth (6 Tachwedd), yn ysgrifennu Alastair Macdonald.

Codwyd yr achos i ynadon Lwcsembwrg gan lys yn yr Alban, lle gofynnodd pobl oedd yn gwrthwynebu Brexit am ddyfarniad a fyddai’n egluro dehongliad Erthygl 50 o gytuniad yr UE, lle rhoddodd Llundain ddwy flynedd o rybudd o’i ymadawiad.

Nid yw'n glir pryd y gallai'r ECJ gyflwyno dyfarniad terfynol.

Mae Prif Weinidog Prydain Theresa May yn mynnu y bydd Prydain yn gadael yr UE ym mis Mawrth ond yn wynebu brwydr yn y senedd yn ystod yr wythnosau nesaf i gymeradwyo cytundeb posib gyda'r bwriad o leddfu ymadawiad y wlad a chyfyngu ar aflonyddwch o'r symud.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, UK

Sylwadau ar gau.