Mae Llywydd Tsai yn ailddatgan cryfder cysylltiadau #Taiwan gyda'r DU

| Tachwedd 8, 2018

Mae'r Arlywydd Tsai Ing-wen (canol) yn trafod cysylltiadau Taiwan-DU â'r seneddwr Prydeinig Graham Brady (chwith) yn Swyddfa'r Llywydd yn Taipei Cityon 5 Tachwedd. (Trwy garedigrwydd Swyddfa'r Llywydd)
Dywedodd yr Arlywydd Tsai Ing-wen ar 5 Tachwedd bod cysylltiadau economaidd a masnach cadarn rhwng Taiwan a'r DU yn helpu i gysylltu marchnadoedd Asia ac Ewrop tra'n sbarduno masnach ranbarthol.

Mae Taiwan a'r DU yn mwynhau cyfnewidiadau agos ar draws sbectrwm eang o feysydd, dywedodd Tsai. Mae tystiolaeth o hyn trwy lofnodi sawl memorandwm o ddealltwriaeth eleni ar gydweithredu ar y cyd mewn cyllid, datblygu uwch-dechnoleg, arloesi a chynhyrchu ynni gwynt, ychwanegodd.

Wrth i sectorau sy'n dod i'r amlwg fel deallusrwydd artiffisial a Rhyngrwyd Pethau ail-lunio'r gadwyn ddiwydiannol fyd-eang, dywedodd Tsai, bydd y cydweithrediad hwn o fudd i'r ddwy ochr yn creu amrywiaeth o gyfleoedd cyffrous a allai fod yn llwyr i'r cenedlaethau iau.

Gwnaeth Tsai y sylwadau tra'n derbyn dirprwyaeth Grŵp Senedd Pleidiau Prydeinig-Taiwan (APPG) yn Swyddfa'r Llywydd yn Ninas Taipei. Yn cynnwys Graham Brady a Lyn Brown, y ddau aelod o Dŷ'r Cyffredin, yn ogystal â'r Arglwydd Gilbert a'r Farwnes McGregor-Smith, mae'r grŵp yng nghefn gwlad ar 2-7 Tachwedd ar amddiffyniad, materion economaidd, tramor, gwleidyddol a chroes-gangen cenhadaeth ffeithiau ffeithiau cysylltiadau.

Yn ôl Tsai, y ddirprwyaeth yw'r trydydd gan Senedd Prydain i ymweld â Taiwan eleni ac mae'n dangos dymuniad y rhai sy'n cymryd rhan o'r ddwy wlad i gyfnewid cyfnewidfeydd a dysgu o brofiadau deddfwriaethol priodol. Mae'r llywodraeth yn croesawu'r duedd hon ac wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid tebyg i ddiogelu gwerthoedd a rennir, meddai.

Yn wyneb cystadleuaeth fyd-eang fwyfwy ffyrnig, nid yw'r llywodraeth yn gadael unrhyw garreg heb ei ddatgelu yn amrywio strategaeth fasnach Taiwan a gwella galluoedd arloesol y diwydiannau allweddol, dywedodd Tsai. Bydd yr ymagwedd hon yn cyflymu datblygiad cenedlaethol cynaliadwy ac mae'n gonglfaen y Polisi Newydd i'r De, ychwanegodd.

Mae'r NSP yn gwella cysylltiadau amaethyddol, busnes, diwylliannol, addysg, twristiaeth a masnach Taiwan gyda Chymdeithas 10 o aelod-wladwriaethau Gwledydd Asiaidd, chwech o wledydd De Asiaidd, Awstralia a Seland Newydd. Fe'i gwelir fel polisi mwyaf effeithiol y llywodraeth ar gyfer hyrwyddo ymgysylltiad Taiwan â'r Indo-Pacific tra'n hyrwyddo heddwch, sefydlogrwydd a ffyniant.

Cymerodd Tsai y cyfle hefyd i ddiolch i Brady am gefnogaeth hirdymor APPG o ymdrechion i ehangu gofod rhyngwladol Taiwan. Dywedodd y llythyr diweddar gan y cyd-gadeiryddion grŵp Arglwydd Rogan a Nigel Evans yn annog Interpol i wahodd Taiwan i fynychu ei gynulliad cyffredinol y mis hwn yn Dubai ei werthfawrogi'n ddiffuant gan y llywodraeth a phobl.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Taiwan, UK

Sylwadau ar gau.