Mae ffatrïoedd llai yn y DG yn disgwyl tynnu cynnyrch cyn #Brexit - #CBI

| Tachwedd 8, 2018

Mae gwneuthurwyr Prydain llai yn disgwyl i'r allbwn ddileu am y tro cyntaf mewn saith mlynedd yn ystod y tri mis nesaf, gan brifo llyfrau archebu gerbron Brexit, dangosodd arolwg diwydiant ddydd Mercher (7 Tachwedd), yn ysgrifennu Andy Bruce.

Gwrthodwyd archebion domestig a gwneuthurwyr yn eu cynlluniau buddsoddi, dangosodd yr arolwg chwarterol o fentrau bach a chanolig (SME) o Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI).

Mae'r adroddiad yn ychwanegu at llinyn o arwyddion anffodus gan weithgynhyrchwyr o flaen Brexit, sydd bellach yn ddyledus mewn llai na phum mis.

Mae'r Prif Weinidog Theresa May yn wynebu gwrthwynebiad i'w chynllun Brexit o fewn ei Blaid Geidwadol ei hun, ac mae hefyd wedi methu hyd yn hyn i gyrraedd cytundeb gydag arweinwyr eraill yr Undeb Ewropeaidd, gan godi ofnau y gallai Prydain adael yr UE heb fargen pontio.

"Mae gweithgynhyrchwyr busnesau bach a chanolig yn amlwg yn teimlo'r pwysau: o'r ddau foment economaidd economaidd meddalach, a adlewyrchir mewn gorchmynion allforio allforio, ac ansicrwydd Brexit yn pwyso'n galed ar gynlluniau buddsoddi," meddai economydd CBI Alpesh Paleja.

Gwrthododd optimistiaeth ynghylch rhagolygon allforio am y flwyddyn i ddod i'r lefel wannaf ers mis Ebrill 2009, yn ystod y dirwasgiad diwethaf ym Mhrydain.

"(A) mae ôl-raddiad sylweddol o wariant cyfalaf a gynlluniwyd yn brawf pellach bod ansicrwydd Brexit yn cael gwared ar gynlluniau cwmnïau i dyfu ac arloesi," meddai Paleja.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Busnes, EU, gweithgynhyrchu, UK

Sylwadau ar gau.