#Bulgaria yn dod yn wladwriaeth ddiweddaraf yr Undeb Ewropeaidd i shun pact ymfudiad y Cenhedloedd Unedig

| Tachwedd 14, 2018

Mae Bwlgaria wedi ymuno â rhengoedd cynyddol cenhedloedd yr Undeb Ewropeaidd yn erbyn cytundeb y Cenhedloedd Unedig sy'n anelu at reoleiddio triniaeth ymfudwyr ledled y byd, yn ysgrifennu Angel Krasimirov.

Cymeradwywyd y Compact Byd-eang ar gyfer Ymfudo Diogel, Trefnus a Rheolaidd ym mis Gorffennaf gan holl wledydd aelodau 193 ac eithrio'r Unol Daleithiau, a gefnogodd y llynedd. Dilynodd y mewnlifiad mwyaf o fewnfudwyr i Ewrop ers y Rhyfel Byd Cyntaf, llawer o wrthdaro yn y Dwyrain Canol a thu hwnt.

Fodd bynnag, mae llywodraethau'r dde ar yr ochr dde Hwngari ac Awstria wedi dweud na fyddant yn llofnodi'r ddogfen derfynol mewn seremoni ym Moroco ym mis Rhagfyr ynghylch pryderon y bydd yn difetha'r llinell rhwng mudo cyfreithiol ac anghyfreithlon. Gwlad Pwyl, y Weriniaeth Tsiec ac erbyn hyn mae Bwlgaria wedi nodi y gallant ddilyn eu siwt.

"Ni fydd sefyllfa'r llywodraeth Bwlgareg yn ymuno â chytundeb byd-eang y Cenhedloedd Unedig ar ymfudiad," dywedodd dirprwy arweinydd y prif blaid dyfarnu GERB, Tsvetan Tsvetanov, ar ôl cyfarfod o benaethiaid clymblaid.

Mae partner glymblaid iau gwrthfudol GERB, y United Patriots, yn gwrthwynebu'n gryf i gytundeb y Cenhedloedd Unedig, y mae'n ei ddweud yn peryglu buddiannau cenedlaethol.

Bydd y senedd Bwlgareg yn trafod y pact heddiw (14 Tachwedd).

Mae cytundeb y Cenhedloedd Unedig yn mynd i'r afael â materion fel sut i amddiffyn pobl sy'n ymfudo, sut i'w integreiddio i wledydd newydd a sut i'w dychwelyd i'w gwledydd cartref.

Amddiffynnodd y diplomydd Swistir a helpodd i negodi'r pact, Pietro Mona, y cytundeb ar ddydd Llun, gan ddweud ei fod yn helpu gwledydd llai fel y Swistir i amddiffyn eu buddiannau yn well.

Wrth siarad yn Berlin ddydd Llun (12 Tachwedd), apeliodd pennaeth y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, am flaen yr Undeb Ewropeaidd ar ymfudiad a materion eraill.

"Os bydd un neu ddau neu dair gwlad yn gadael paratoad ymfudiad y Cenhedloedd Unedig, yna ni fyddwn ni fel yr UE yn gallu sefyll ar gyfer ein buddiannau ein hunain," meddai wrth uwchgynhadledd fusnes.

Mae Bwlgaria, sy'n gorwedd ar un o'r prif lwybrau mudol o'r Dwyrain Canol i orllewin Ewrop, yn dweud ei fod eisoes yn cymryd camau i atal mudo anghyfreithlon a diogelu ffiniau allanol yr UE.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Bwlgaria, EU, Agenda Ewropeaidd ar Ymfudo, Mewnfudo, Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo (IOM), Cenhedloedd Unedig

Sylwadau ar gau.