# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

| Tachwedd 16, 2018

Mae Latfia wedi llofnodi'r Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau sy'n anelu at wella dealltwriaeth ac atal clefydau a chaniatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac afiechydon sy'n gysylltiedig â'r ymennydd.

Mae'r Datganiad yn gytundeb o gydweithredu rhwng y gwledydd sydd am ddarparu mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i fanciau cenedlaethol a rhanbarthol o ddata iechyd genetig a data iechyd eraill, yn unol â holl reolau diogelu data'r UE. Y nod yw cadw'r nod hefyd yr UE ar flaen y gad o ran meddygaeth bersonol, ar yr un pryd â meithrin allbwn gwyddonol a chystadleurwydd diwydiannol. Latfia yw'r 19th yn llofnodi'r Datganiad, a lansiwyd yn wreiddiol ar 10 April 2018 yn ystod y Diwrnod digidol.

Aelod-wladwriaethau eraill yr UE sydd wedi eu llofnodi yw Awstria, Bwlgaria, Croatia, y Weriniaeth Tsiec, Cyprus, Estonia, y Ffindir, Gwlad Groeg, yr Eidal, Lithwania, Lwcsembwrg, Malta, yr Iseldiroedd, Portiwgal, Slofenia, Sbaen, Sweden a'r DU. Ym mis Ebrill 2018, cyflwynodd y Comisiwn cynllun gweithredu i sicrhau data gofal iechyd wrth feithrin cydweithrediad Ewropeaidd.

Am ragor o wybodaeth am fenter iechyd ddigidol Ewrop gweler yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Latfia

Sylwadau ar gau.