#ContemptOfParliament - Mae llywodraeth y mis yn colli pleidlais dirmyg dros gyngor cyfreithiol #Brexit

| Rhagfyr 4, 2018

Canfuwyd llywodraeth Prif Weinidog Theresa May mewn dirmyg y senedd ddydd Mawrth (4 Rhagfyr) am wrthod rhyddhau ei chyngor cyfreithiol llawn ar Brexit, gan danlinellu dyfnder yr wrthblaid ymhlith Aelodau Seneddol i'w fargen wrth adael yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu Kylie MacLellan.

Roedd y rhes yn bygwth gorbwysleisio dechrau pum niwrnod o ddadl yn y senedd ar fargen Mayo Brexit cyn pleidlais bendant ar Dec. 11, pan ofynnir i ASau ei gymeradwyo.

Mae partïon yr Wrthblaid a'r blaid fechan o Ogledd Iwerddon sy'n argymell llywodraeth leiafrifol Mai yn ffodus nad oedd ond yn rhoi amlinelliad o'r sail gyfreithiol ar gyfer ei fargen Brexit ar ôl i'r senedd bleidleisio gael y cyngor llawn.

Cyflwynwyd cynnig, a gefnogwyd gan 311-293 mewn pleidlais ddydd Mawrth, a ddarganfuodd weinidogion yn ddirmyg y senedd a gorchymyn cyhoeddi'r cyngor yn syth.

Mae'r sancsiynau sydd ar gael yn y pen draw yn cynnwys atal troseddwr, y Twrnai Cyffredinol fwyaf tebygol Geoffrey Cox. Nid oedd yn glir a fyddai'r gwrthbleidiau bellach yn gwthio hynny.

Fel arfer, caiff cosb o'r fath ei neilltuo ar gyfer ASau meinciau cefn yn euog o gamweddau unigol. Mewn gwirionedd, roedd pleidlais Dydd Mawrth yn ymwneud â rhoi pwysau ar lywodraeth wan

Dywedodd Catherine Haddon, uwch-gydweithiwr yn y Sefydliad Llywodraeth, fod yr wrthblaid am ddefnyddio "pob cyfle sydd ganddynt i ddangos ansefydlogrwydd y llywodraeth".

Ymunodd y blaid fechan o Ogledd Iwerddon, Undebwyr Democrataidd, sy'n awgrymu llywodraeth lleiafrifoedd Mai, wrthblaid wrth bleidleisio yn erbyn y llywodraeth ar y mater dirmyg.

Mae cymaint o ASau - o Geidwadwyr Mai eu hunain yn ogystal ag o'r gwrthbleidiau - wedi siarad yn erbyn y ddêl y mae'r gwrthrychau yn edrych o'i gymharu â hi yn ennill pleidlais 11 Rhagfyr.

Dywedodd Haddon fod y cynnig dirmyg yn "sioe o rym" a allai fwrw ymlaen â'r ddau bleidlais derfynol ar y fargen a'r gwahanol welliannau y mae ASau yn ceisio eu hatal.

Rhoddodd Cox amlinelliad o'i gyngor cyfreithiol i'r llywodraeth ddydd Llun.

Dywedodd Andrea Leadsom, Arweinydd Tŷ'r Cyffredin, ddydd Mawrth bod hwn wedi bod yn amlygiad "llawn a ffug", a byddai rhyddhau'r cyngor llawn yn gosod cynsail peryglus.

Dywedodd fod y llywodraeth, a oedd wedi ceisio arafu'r broses trwy gyfeirio'r mater at Bwyllgor Prinweddau'r Senedd, wedi cyflawni ysbryd y gorchymyn i'w gyhoeddi.

Dywedodd y llywodraeth ar ôl y bleidlais y byddai'n awr yn cyhoeddi'r cyngor llawn.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, Erthygl Sylw, Jeremy Corbyn, Llafur, UK

Sylwadau ar gau.