#Charney Bank of England yn cyrraedd yn ôl ar feirniaid senarios #Brexit

| Rhagfyr 6, 2018

Llywodraethwr Mark of the Bank of England (BoE) (Yn y llun) amddiffyn rhagamcaniadau'r banc canolog ar gyfer effaith economaidd bosibl Brexit, a oedd yn poeni rhai o'r rheini sy'n gwrthwynebu yn gwrthwynebu cynlluniau'r Prif Weinidog, Theresa May ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd, ysgrifennu David Milliken, Huw Jones, Sarah Young ac Amy O'Brien.

Dywedodd y BoE yr wythnos ddiwethaf, o dan sefyllfa waethaf, y gallai Prydain ddioddef taro hyd yn oed i'w economi nag yn ystod yr argyfwng ariannol byd-eang.

Dywedodd Carney wrth gyfreithwyr ddydd Mawrth (4 Rhagfyr) bod y senarios a nodwyd gan y BoE yn adlewyrchu gwaith paratoi i sicrhau bod banciau a benthycwyr eraill yn barod ar gyfer Brexit, ac nid oeddent yn rhagolygon oddi ar y bwrdd.

"Does dim argyfwng arholiad. Nid oeddem yn aros i fyny drwy'r nos ac yn ysgrifennu llythyr at Bwyllgor y Trysorlys, "meddai Carney wrth gyfreithwyr mewn gwrandawiad yn y senedd. "Gofynnoch am rywbeth a gawsom, a daethom ni atom, a rhoesom ni i chi."

Ymunodd y cyn-Lywodraethwr BoE Mervyn King â'r feirniadaeth ddydd Mawrth pan oedd yn poeni bod y banc canolog yn ymwneud â'r hyn a ddywedodd yn ymgais i ofni'r wlad am Brexit.

"Mae'n fy mhoeni i weld Banc Lloegr yn diangen wedi'i dynnu i'r prosiect hwn," meddai King mewn erthygl a gyhoeddwyd ar Bloomberg.

Pwysleisiodd Carney fod y sefyllfaoedd gwaethaf yn "ddigwyddiadau tebygolrwydd isel yng nghyd-destun Brexit", y bu'n rhaid i'r banc canolog ei ystyried i sicrhau bod system fancio Prydain yn gallu gwrthsefyll unrhyw siocau Brexit.

"Yr hyn y dylech ei ddileu o'r sefyllfa waethaf yw senarios Brexit yw bod gan system fancio'r DU gyfalaf, yn fanwl ar yr hylifedd, y gwydnwch cyffredinol i wrthsefyll hynny a bod yn rhan o'r ateb, nid y broblem," meddai.

Llai na phedwar mis cyn Brexit, mae'n dal yn aneglur a fydd Prydain yn gadael cytundeb yr UE i leddfu'r sioc dros yr economi.

Efallai y cytunodd ar gynllun gydag arweinwyr yr UE y mis diwethaf ond mae'n wynebu gwrthwynebiad dwfn yn y senedd gan gynnwys o fewn y Blaid Geidwadol Mai. Mae'r cynllun yn wynebu pleidlais allweddol ar 11 Rhagfyr.

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, UK